SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

TRI ČUKE I ARBINJSKI VODOPADI

2-4. JUL 2021. GODINE

Arbinje-00

Stara planina (Balkan planina) je najveća planina u istočnoj Srbiji, visokoplaninski masiv koji se prostire kao prirodna granica prema Bugarskoj. Pripada grupi venačnih planina, a njen glavni venac prostire se približno od Zaječara do Crnog mora u dužini od oko 550km. Pri tom manji deo glavnog venca (oko 150km) predstavlja granicu izmedju Srbije i Bugarske, a veći deo (oko 400km) deli Bugarsku na dva dela: severnu i južnu. Drugo ime za Staru planinu je Balkan, tako da je zapravo po ovoj planini i celo Balkansko poluostrvo dobilo ime. Zeleni pašnjaci, guste šume, nepregledna prostranstva ispresecana rekama i potocima, prošarana atraktivnim vrhovima, vodopadima i drugim biserima netaknute prirode čine ovu gromadu jednim od najživopisnijih krajeva kod nas. Od vanrednih prirodnih vrednosti ističu se planinski vrhovi (od kojih su neki među najvišim u Srbiji), a pre svega vodopadi. Na Staroj planini nalazi se skoro polovina svih vodopada u Srbiji, uključujući i neke od najviših, a o divljini koja i danas vlada ovim predelima dovoljno govori podatak da se za većinu vodopada do početka ovog veka nije ni znalo. Štaviše, zvanično najviši vodopad u Srbiji – Kaluđerski skok, visok čitava 232m – otkriven je tek 2012. godine.
Vodopad Tupavica nalazi se u blizini sela Dojkinci na Staroj Planini, na 1050mnv. U toku najvrelijeg perioda godine, ukoliko je godina sušna, ima vode, ali tada ona samo kaplje preko stena, dok u ostalim periodima godine ovaj vodopad se prikazuje u punoj lepoti. Najbolji period za obilazak ovog vodopada je proleće, ili jesen ako nije bila sušna godina. Neverovatno čista i hladna voda pada sa visine od oko 15m preko stena crvene boje. Vodopad Tupavica, važi za jedan od najlepših vodopada u Srbiji. Pored Tupavice, Arbinje krase i mnogi drugi vodopadi kao što su: Koprenski, Tri kladenca, Draganov vir, Jovin vir i mnogi drugi.

Istočno od Pirota se prostire planina Vidlič sa dva predivna vidikovca: Kozji kamen i Basarski kamen. Sa Kozjeg kamena se pruža fantastičan pogled na meandre Visočice i Zavojsko jezero. Basarski kamen (1376m) je drugi po visini vrh Vidliča (posle Golemog vrha – 1413m), a sa njega se pruža pogled na pirotsku kotlinu, sve do Dimitrovgrada.
Kanjon Rosomače ili Rosomački lonci je kanjon istoimene reke u istočnoj Srbiji na Staroj planini. Kanjon se nalazi u blizini sela Slavinja, na oko 30km od Pirota. Kanjon Rosomače je izgradjen u slojevitim stenama, u kojima su usečena proširenja sa virovima koji podsećaju na kotlove ili lonce, po čemu je i dobio ime. U pirotskom kraju kanjon je poznat i kao Rosomačko grlo, Rosomačko ždrelo, Slavinjski lonci. Posetu kanjonu Rosomače je najbolje organizovati u letnjim mesecima. Kretanje je jednostavno, po terenu izgradjenom od kamenitih zaravni i pokrivenom niskom vegetacijom (travom i žbunjem). U okolini kanjona nalaze se živopisna staroplaninska sela koja mogu biti interesantna za posetioce. Najbolji pogled na kanjon Rosomače se pruža sa njegove leve ivice, do koje se dolaz i jednostavnim penjanjem uz stene i bez velikih napora. U blizini kanjona, u selu Slavinja, nalazi se i crkva Svetog Đorđa iz XVI veka. Ne zna se pouzdano vreme njene gradnje, a živopisana je 1844. godine.

Polazak:        
Polazak 2. jula 2021. godine (petak) u 7 časova sa  ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Paraćin – Pirot – Slavinja – Dojkinci. Tokom putovanja pridržavamo se aktuelnih epidemioloških mera.

Cena:             
Cena akcije iznosi 6000 dinara i obuhvata: prevoz, putarine, parkinge, smeštaj i ishranu vozača, organizacione troškove i dva noćenja u planinarskom domu Dojkinci. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 4500 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen. U cenu akcije nije uključen prevoz kamionom do kraja Arbinja (Ladna voda) i kreće se od 400 do 600 dinara u zavisnosti od broja putnika.

Plan:
Petak, 2. jul
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza za jutarnju kafu od 30 minuta.
11:15 – Dolazak u Pirot. Pauza od 90 minuta.
13:25 – Dolazak na početnu tačku prema vidikovcu Basarski kamen. Priprema za pešačku turu.
13:30 – Polazak na pešačku turu dužine 6km.
14:50 – Izlazak na vidikovac Basarski kamen (1376m). Pauza od 15 minuta.
16:30 – Silazak sa Basarskog kamena i polazak prema Slavinju.
17:30 – Dolazak u Slavinju i obilazak Rosomačkih lonaca u trajanju od jedan sat i 15 minuta.
18:45 – Polazak prema Dojkincima.
19:30 – Dolazak u Dojkince. Razmeštaj po sobama u planinarskom domu Dojkinci.  

Dužina pešačke staze prema vidikovcu Basareski kamen 6km sa ukupnim usponom/spustom od 300m.
Dužina staze u Slavinji (Rosomački lonci) je 3,5km sa ukupnim usponom/spustom od 50m.
Obe staze spadaju u red lakših staze i nisu tehnički zahtevne.

Subota, 3. jul
07:00 – Polazak na celodnevnu pešačku turu dužine 26km, preko vrhova Vražja glava i Tri čuke sa obilaskom arbinjskih vodopada u povratku prema Dojkincima.
08:30 – Dolazak kamionom do kraja makadamskog puta (ladna voda). Prevoz kamionom se posebno plaća.
10:30 – Belčinim dolom izlazimo na vrh Vražja glava (1934m). Pauza od 15 minuta.
12:00 – Izlazak na Tri čuke (1937m). Pauza od 20 minuta.
13:10 – Silazak do vodopada Tri kladenca. Pauza od 20 minuta.
15:00 – Dolazak do Arbinjskih ploča. Usput obilazimo jedan vodopad (podno Jovičkog kamena). Pauza od 20 minuta.
16:50 – Dolazak do vodopada Tupavica. Usput obilazimo Draganov i Jovin vir. Pauza od 20 minuta.
18:30 – Završetak pešačenja u Dojkincima. Večera i druženje u domu.                      

Dužina staze je oko 26km sa ukupnim (kumulativnim) usponom od 750m i spustom od 1300m. Staza spada u red težih velike dužine i pojedinih esponiranih deonica.
Postoji mogućnost individualnog obilaska vodopada Tupavica i pešačenja do Arbinjskih ploča. U tom slučaju ukupna dužina staze je oko 20km sa ukupnim usponom/spustom od 500m. Ako se ide samo do vodopada Tupavica i nazad, dužina staze je 12km sa ukupnim usponom/spustom od 300m.

Nedelja, 4. jul
07:00 – Polazak na pešačku turu prema Pakleškom vrhu dužine 17km.       
09:00 – Izlazak na Pakleški vrh (1301m). Pauza od 10 minuta.
10:50 – Izlazak na vrh Subina čuka (1295m).
12:20 – Dolazak u selo Brlog.
13:30 – Dolazak u Dojkince. Priprema za polazak prema Beogradu.
15:30 – Dolazak u Pirot na kolače i ručak. Pauza od sat i 30 minuta.
17:00 – Polazak za Beograd. Usputna pauza na pumpi po potrebi.
21:00 – Dolazak u Beograd.

Kružna staza od Dojkinaca preko Pakleškog vrha, Subine čuke i sela Brlog iznosi oko 17km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom od 650m. Staza nije tehnički zahtevna i spada u red srednje teških.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2021. godinu. Planinarska kartica je neophodna zbog ostvarivanja povoljnije cene spavanja u domu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. U Dojkincima postoji kafana i prodavnica. Planinarski dom Dojkinci je opremljen kuhinjom pa možemo i samostalno spremati hranu.

Povratak:      
U nedelju 4. jula u 17 časova maršrutom: Pirot – Paraćin – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21 čas.

Rok za prijavu: 
Do 21. juna 2021. godine.

Vođa akcije:
Boris Jovanović                tel.: 064 8958 130                             email: boris.jovanovic@smatsa.rs
Pomoćnik:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                               email: vojnovicmilan@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.
Za putovanja koja organizuje PD Krug iz Beograda nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja (Sl. glasnik RS br. 2/2016).

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu