SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

AZBUKOVICA-RIMSKI MOST

8. APRIL 2023. GODINE

Azbukovica-00

Azbukovica je brdsko-planinsko područje u zapadnoj Srbiji, na granici sa Republikom Srpskom. Reka Drina odvaja Azbukovicu od opština Srebrenica i Bratunac u dužini od 38km. Na severozapadu je opština Mali Zvornik, na severu opština Krupanj, na severoistoku Osečina, na istoku Valjevo, a na jugu Bajina Bašta. Najveći vrh je Tornička Bobija na planini Bobiji, 1272m. Azbukovicu preseca nekoliko bujičnih reka koje se ulivaju u Drinu a najpoznatije su Trešnjica i Ljuboviđa.
Azbukovica je dobila ime po tome što je jedno njeno značajnije, veće selo, Bukovica, za vreme turske vladavine predstavljalo “has”, odnosno carski feudalni posed, has Bukovica, i bilo je obavezno davati danak. Vremenom se has Bukovica spojilo i transformisalo u Azbukovica.

Stari kameni most (Rimski most, Latinska ćuprija) preko reke Ljuboviđe, nalazi se u kanjonu reke Ljuboviđe, u blizini sela Donja Orovica, kod Ljubovije. Smešten je na trasi starog putnog pravca koji je povezivao Ljuboviju i Pecku, a na osnovu njegovih karakteristika, smatra se da je najpre mogao nastati tokom 16. veka. Osnovni radovi na njegovoj sanaciji su obavljeni 1985. godine, a od 1983. godine se nalazi pod zaštitom Republike Srbije, kao spomenik kulture od velikog značaja. Most se sastoji od velikog luka, prečnika 11,65 metra, dok se pored njega, preko kanala za napajanje obližnje vodenice, nalazi manji luk, prečnika 1,4 metra. Napravljen je od tzv. trpanca, sa zidovima od krečnjaka i svodom od tesanih komada sige. Širina njegovog kolovoza, napravljenog od kaldrme, iznosi 3,4 metra, dok je njegova ograda bila u celini uništena, tako da nije bilo elemenata za njenu rekonstrukciju.
Tokom 2016. godine izvršena je kompletna sanacija mosta sa uređenjem korita reke.

Polazak:        
Polazak 8. april 2023. godine (subota) u 6 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Stepojevac – Valjevo – Pecka – Donja Orovica.

Cena:             
Ukupna cena prevoza je 2000 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 2000 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac neće biti vraćen.

Plan:
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
08:30 – Dolazak u Pecku. Pauza za doručak od 45 minuta.
09:45 – Dolazak u Donju Orovicu i priprema za pešačenje.
10:00 – Polazak na pešačku turu.
12:45 – Dolazak podno vrha Grad-Kamen (741m). Kratka pauza za odmor i slikanje.
16:00 – Dolazak do Rimskog mosta. Pauza za slikanje.
17:00 – Završetak pešačenja u Gornjoj Ljuboviđi.
17:15 – Polazak za Beograd. Usputna pauza za ručak/večeru.
22:00 – Dolazak u Beograd.

Staza je dužine oko 19km sa ukupnim usponom od 400m i spustom od 700m.  

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2023. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Nakon pešačke ture svraćamo u neki od usputnih restorana na ručak/večeru.

Povratak:      
Istog dana u 17 časova i 15 minuta maršrutom: Donja Orovica – Pecka – Valjevo – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa.

Rok za prijavu: 
Do popune mesta.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                            email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.
Za putovanja koja organizuje PD Krug iz Beograda nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja (Sl. glasnik RS br. 2/2016).

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu