SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

KRUPAJSKO VRELO-BELJANICA

17. APRIL 2021. GODINE

Beljanica-00

Homoljski kraj je poznat kao velika ekološka oaza. Krupajsko vrelo predstavlja jednu od prirodnih retkosti i obeležja ovog kraja. Svojom jedinstvenom lepotom, ovo izvorište, koje na površini stvara kraško jezero, neodoljivo mami u carstvo šuma, voda i čistog planinskog vazduha. Lekovite vode termalnog izvora, koje se mešaju sa hladnom izvorskom vodom Krupajskog vrela, upotpunjuju sliku ovog bajkovitog predela.
Spomenik prirode “Krupajsko vrelo”, ustanovljen uredbom Vlade Republike Srbije, od 1995. godine, a na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine, za zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja. Krupajsko vrelo predstavlja jedan od najjačih kraških izvora u Srbiji i po morfologiji svog izvorišta, hidrološkim funkcijama i pratećim prirodnim obeležjima pripada grupi najreprezentativnijih gravitacionih vrela.
Krupajsko vrelo se nalazi u istočnoj Srbiji, u zapadnom podnožju planine Beljanice, sa desne strane Krupajske reke, između sela Milanovac i Krupaja, oko 35km od Žagubice.

Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Pruža se od zapada ka istoku u dužini od 24km, sa prosečnom širinom od oko 12km. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama, uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečke sa ponorom dubokim 150m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1339m), koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice.
Beljanica je planina bogata vodom, podzemnim i površinskim tokovima. Naročito su interesantni površinski tokovi sa velikim brojem reka i potoka ponornica. Voda u svim tokovima je čista i može se piti iz vodotoka. Beljanica je u speleološkim krugovima veoma poznata kao izuzetno bogata speleološkim objektima. Najpoznatija pećina je Resavska pećina. Pećine izuzetne lepote su Jelarče, Pionirska pećina, Vlaška pećina i Ivkov ponor, a naročito se izdvajaju Izviđačka pećina, koja po vremenu nastanka i bogatstvu nakitom, ne zaostaje za Resavskom pećinom i Velika Atula, kao speleološki objekat posebne važnosti.
Vršni deo planine čine pašnjaci. Sam vrh (1339m) je stenovit, zbog čije se beline, iznad padina prekrivenih bukovim i hrastovim šumama, pretpostavlja da je planina dobila ime. Na južnoj padini planine nalazi se vodopad Veliki buk. Lepotu planine Beljanice dopunjuju kanjoni reke Resave i Kločanice.

Polazak:        
Polazak 17. aprila (subota) 2021. godine u 6:00 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Petrovac – Ždrelo – Krepoljin – Krupajsko vrelo. Tokom putovanja pridržavamo se aktuelnih epidemioloških mera.

Cena:             
Cena prevoza je 1500 dinara za prevoz autobusom. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1500 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:              
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
08:45 – Dolazak do Krupajskog vrela. Pauza od 45 minuta.
15:45 – Izlazak na vrh Beljanice (1339m). Pauza od 20 minuta.
18:30 – Završetak pešačenja. Pauza u nekom od restorana u Lisinama.
19:45 – Polazak za Beograd.
22:30 – Dolazak u Beograd.                       

Staza je dužine oko 27km sa ukupnim usponom oko 1150m, a spustom od 1000m i spada u red teških staza.
Planinari koji ne  žele da pešače mogu da provedu dan u šetnji oko Krupajskog vrela, a kasnije oko vodopada Buk i izvora reke Vrelo u Lisinama.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2021. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Završna tačka za pešačenje je kod restorana “Vodopad”, ili “Žubor vrela”, pa se tu može večerati nakon završetka akcije, ako to epidemiološke mere budu dozvoljavale.

Povratak:      
Istog dana u 19 časova i 45 minuta, maršrutom: Lisine – Despotovac – Svilajnac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 12. aprila 2021. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                            email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.
Za putovanja koja organizuje PD Krug iz Beograda nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja (Sl. glasnik RS br. 2/2016).

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu