SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

BRĐANI-SAVINAC

23. FEBRUAR 2020. GODINE

Brdjani-00

Ilijak (510m) je vrh koji se nalazi pored Ibarske magistrale, na izlasku iz Gornjeg Milanovca prema Čačku. Sa njega se pruža pogled prema okolnim vrhovima, Malom Vujanu, ali i prema Ovčaru i Kablaru, Jelici u daljini. Obrastao je hrastovim šumama I kuturama crnog bora, a između njih se nalaze goleti (kamenjari) obrasle oskudnom vegetacijom. Najatraktivniji deo Ilijaka je Centralni greben na kome se nalazi najviši vrh. Od centralnog grebena se u više pravaca spuštaju ostali grebeni (prema Dičini I Despotovici).
Straževica (516m) je niska planina sa dva vrha iznad 500m, koja se nalazi u graničnom delu opštine Gornji Milanovac I Čačak. Obrasla je hrastovim šumama. Sam vrh je golet sa lepim pogledom na okolne visove.
Krvavac (555m) je veliko šumovito i razgranato brdo na južnoj strani sela Šarani, sa uzanom visoravni na vrhu brda. Sverozapadna strana spušta se ka unutrašnjem delu sela, istočna strana pripada selu Semedraž, a južna i jugozapadna strana spuštaju se do leve obale reke Dičine. Krvavac je ispresecan brojnim potocima između kojih se nalaze kose i prevoji. Krvavac je od završetka Drugog svetskog rata imao vrlo malo šumskog rastinja, pa su na njegovim kosama i dolovima pasla brojna stada ovaca i koza. Posle rata pošumljene su gole kose borovim sadnicama, koje danas čine gustu zelenu šumu. Na početku Drugog srpskog ustanka, u gustoj šumi ovog brda, bio je zbeg naroda Šarana i Semedraža. Starci, žene i deca sklonili su se dalje od puteva kojima je trebalo da prođe turska vojska, koju je iz Beograda vodio Imšir-paša (Ćaja-paša) kao pomoć Turcima u Čačku koje su napadali srpski ustanici. Pašina vojska je u Brusnici obaveštena da su Srbi postavili zasedu u brđanskoj klisuri i da ne može proći dolinom Despotovice. Ćaja-paša je tražio vodiča koji bi ih preveo preko Semedraža, Šarana i Rožnja do Čačka. Za vodiča se ponudio Marko Carević iz sela Velereč, s tim da mu Turci za uslugu plate “čizmu dukata”. Turci su se iznenada pojavili u šumi u kojoj se narod sklonio i odmah napali zbeg. Posekli su sve koji nisu uspeli da umaknu dalje u šumu. Brdo je bilo natopljeno krvlju, pa ga je narod prozvao Krvavac. Ćaja-paša i njegova vojska stigli su u Čačak a njihovom vodiču Careviću je, umesto nagrade, odsečena glava.
Тreštenik (421m) је dugаčkо brdо sа dеsnе strаnе Drеnоvicе, prе njеnоg ušćа u Dičinu. Nа njеgоvој blаgој pаdini, sа јužnе strаnе brdа, u srеdnjеm vеku su gајеni vinоgrаdi. U vinоgrаdimа је bilо zаsаđеnо punо trеšаnjа, pа је pо njimа brdо nаzvаnо Тrеštеnik, umеstо Тrеšnjеvik. Gајеnjе vinоvе lоzе nаpuštеnо је pоčеtkоm 19. vеkа, а Тrеštеnik је dugо biо gоlо brdо. Pоšumlјеn је bоrоvоm šumоm, pоslе Drugоg svеtskоg rаtа.

Takovo je čuveno kao mesto u kome je Miloš Obrenović podigao Drugi srpski ustanak, na Cveti 23. aprila 1815. godine. Prostor od nekoliko hektara proglašen je za memorijalni kompleks. Znamenito mesto “Takovski grm” je istorijski kompleks na prostoru od nekoliko hektara, koji obuhvata građevine i spomenike vezane za podizanje Drugog srpskog ustanka. Takovski grm, pod kojim je podignut Drugi srpski ustanak, srušio se 1901. godine. Nedaleko od mesta gde je postojao stari, danas se nalazi hrast koji je knez Mihailo Obrenović osveštao za “naslednika” još 1867. godine. Delovi starog Takovskog grma danas se nalaze u Muzeju Drugog srpskog ustanka u Takovu, crkvi u Gornjem Milanovcu i Miloševom konaku u Beogradu. Spomenik Drugom srpskom ustanku (Milošu Obrenoviću) podignut je 1887. godine, pored nekadašnjeg starog Takovskog grma, na mestu gde je knez Miloš Obrenović ustanicima dao zakletvu.
Crkvu Svetog Save na Savincu sagradio je 1819-1921. godine knez Miloš Obrenović, kao svoju prvu zadužbinu, a 1860. godine pred smrt je obnavlja, u spomen svoje supruge kneginje Ljubice. U kripti crkve nalaze se mošti slikarke i pesnikinje Mine Vukomanović Karadžić, ćerke Vuka Stefanovića Karadžića i mošti Obrena Martinovića, oca vojvode Milana Obrenovića. Čitava crkva predstavlja kapelu u kojoj se čuvaju mošti brojnih pripadnika porodica Obrenović i Vukomanović.

Polazak:        
Polazak 23. februara (nedelja) 2020. godine u 6 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Ljig – Rudnik – Brđani.

Cena:             
Cena prevoza je 1200 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 300 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1200 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:              
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza na Rudniku.
09:00 – Dolazak u Brđane, polazna tačka za pešačenje. Priprema za pešačenje.
10:30 – Izlazak na Ilijak (510m). Pauza od 15 minuta.
13:00 – Izlazak na Straževicu (516m). Pauza od 15 minuta.
14:45 – Izlazak na Krvavac (555m). Pauza od 15 minuta.
16:00 – Izlazak na Treštenik (421m).
16:30 – Završetak pešačenja u Savincu. Obilazak izletišta i crkve Svetog Save.
17:00 – Polazak za Takovo.
17:30 – Dolazak u Takovo. Pauza za ručak-večeru.
19:00 – Polazak za Beograd.
21:30 – Dolazak u Beograd.   

Staza je dužine oko 17km sa ukupnim (kumulativnim) uspon/spust oko 700m. Staza spada u red srednje teških i nije tehnički zahtevna. Moguće je malo skratiti stazu, ako se ne penje vrh Straževica i Treštenik.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Na stazi nema izvora vode. Pri povratku za Beograd, možemo svratiti u restoran Zapis na ručak/večeru.

Povratak:      
Istog dana u 19 časova maršrutom: Takovo – Ljig – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21 čas i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 17. februara 2020. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                            email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu