SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

DIVČIBARE-RAJAC

9. JUN 2018. GODINE

Divcibare-Rajac-00

Ime polja na Maljenu, Divčibare veoma je staro: pominje se još 1476. godine kao selo u turskom popisu. Narod ime Divčibare tumači kao „devojačke bare“, što je po svoj prilici ispravno.
Za Divčibare se smatralo da u ranijim vekovima nisu imale svojstvo stalno nastanjenog mesta, već da su samo služile za letnji izgon stoke na ispašu i za senokošu. Kao što je rečeno, ime Divčibare po narodnom predanju znači „devojačke bare“ i nastalo je kao uspomena na devojku-pastiricu koja se nekada utopila u nabujaloj reci Crnoj Kamenici.
Divčibare, koje se zbog svoje neobično povoljne klime sada u najvećoj meri koriste kao mesto za odmor i lečenje, u ranijim vekovima korišćene su za druge svrhe. Zna se pouzdano da je još u rimsko doba preko Divčibara vodio put koji je spajao sadašnji valjevski i užički kraj. Guste šume Maljena tokom vekova su eksploatisane, a na pašnjacima koji su tako nastajali, uzgajana je stoka. U staro doba su i Divčibare bile obrasle četinarskom šumom, u kojoj je dominirala smreča, od čijeg je mnoštva ostalo samo nekoliko stabala.
Ravna Gora je visoravan koja se prostire na zapadnim i jugozapadnim obroncima planine Suvobor u Zapadnoj Srbiji. Predstavlja zaravnjen prostor, obrastao prilično bujnim livadama i pašnjacima. Njegovi ivični delovi su duboko disecirani suvim dolinama i obrasli gustim šumama, pretežno bukovim. Duboko u dolini, severno od Damjanovog kamena i u vrhu te doline nalazi se Mokra pećina koja je važna osobenost Ravne gore. Pećina je usečena u strmu krečnjačku stenu. Ulaz u pećinu je širok oko 15 metara a tavanica na ulazu je visoka 4,5 metara. Na tavanici iznad ulaza nalaze se tri manja otvora. Iz pećine izbija snažan potok, po kojem je pećina i dobila ime. Oko 200 metara nizvodno a levo od potoka, dva metra od obale izbija iz krečnjačke stene jak izvor u nivou vodotoka.

Jednu od najatraktivnijih planina u kompleksu valjevskih planina, predstavlja Rajac. Ova planina, koju su stari putopisci zbog lepote njene prirode protkane šumarcima i cvetnim livadama nazvali RAJEM NA ZEMLJI, nalazi se u severozapadnom delu Srbije, u blizini živopisnog gradića Ljig.
Na ovom prostoru zastupljeni su i brojni površinski oblici kraškog reljefa, koji se jasno uočavaju u odnosu na okolni teren. Najzastupljenije su vrtače koje su ili razbacane bez reda, ili grupisane u nizove. A kao najveći i najizrazitiji kraški oblik javljaju se uvale kojih ovde ima 3 – Polog, Gukovice i Dobra voda, u kojoj se nalazi i istoimeni izvor. Bogatstvo geomorfoloških oblika, raznolikost formi predela izuzetno povoljno deluju na čoveka i u njemu izazivaju raznovrsna osećanja. Široko otvoreni predeli, daleke vizure izazivaju osećaj smirenosti i opuštenosti, a posebno osećaj slobode. Upravo je to i bio razlog da se o Suvoborskom Rajcu i govori kao o “omiljenom planinskom svratištu” ili “dražesnom izletištu”.

Polazak:         
Polazak 9. juna 2018. godine (subota) u 7 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Ćelije – Mionica – Divčibare.

Cena:             
Cena prevoza je 1000 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 200 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1000 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac neće biti vraćen.

Plan:
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
08:50 – Dolazak do planinarskog doma Magleš. priprema za pešačenje.
09:00 – Polazak na pešačku turu dužine 27km.
11:30 – Izlazak na Mali Maljen (909m). Pauza od 15 minuta.
15:00 – Dolazak do Ravne gore. Pauza od 20 minuta.
15:50 – Izlazak na Suvobor (866m).  
17:00 – Dolazak do Dobrih voda. Pauza od 10 minuta.
18:15 – Izlazak na vrh Rajac (847m).
18:45 – Završetak pešačenja u PD Čika Duško Jovanović. Pauza za ručak/večeru.
20:00 – Polazak za Beograd.
22:00 – Dolazak u Beograd.

Dužina staze je oko 27km sa ukupnim usponom od 800m i ukupnim spustom od 1100m. Oni koji ne žele da idu na ovu turu od 27km mogu da provedu dan u individualnoj šetnji Divčibarama i Rajcem.

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana-voda:  
Hrana iz ranca. U planinarskom domu Čika Duško Jovanović može da se organizuje večera nakon završetka pešačenja.

Povratak:      
Istog dana oko 20 časova, maršrutom: Rajac – Ljig – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa.

Rok za prijavu: 
Do popune mesta.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com

Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu