SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

FRUŠKA GORA

19. JANUAR 2019. GODINE

Rakovac-00

Fruška gora je niska planina koja se postepeno izdiže na jugu Panonske nizije, u potpunosti menjajući uobičajeni pejzaž vojvođanske ravnice. Najviši vrh je Crveni čot (539m) i on se nalazi u centralnom delu venca. Prema zapadu, Fruška gora se postepeno spušta i predstavlja zaravnjenu uzvišicu,dok se prema istoku prostire sve do Slankamena. Sve do dolaska Rimljana, Fruška gora je bila obrasla gustim šumama. Međutim, vekovnim krčenjem, površine pod šumom su značajno smanjene. Šumske zajednice su mešovitog ili čistog sastava. Flora je veoma bogata i broji oko 1500 vrsta. Ovde rastu retke biljke kao što su lovorasti jeremičak, pljevika, stepska višnja, crni glog, čak preko 30 vrsta iz familije orhideja. Fauna je takođe veoma bogata. Najređe, a ujedno i najugroženije su ptice grabljivice – orao krstaš i patuljasti orao. Od retkih i ugroženih vrsta sisara žive: divlja mačka, jazavac, kuna belica, puh, 16 vrsta slepih miševa. Svet gljiva je zastupljen sa preko 300 vrsta. Od početka srednjeg veka u ove krajeve nadiru mnogi narodi. Do današnjih dana je sačuvano mnoštvo spomenika i nalaze se na čitavom području Fruške gore. Nazivaju je i drugom Svetom gorom zbog 17 manastira koji se tu nalaze.

Na severnim obroncima Fruške gore nikao je manastir Rakovac, odmah uz Rakovački potok. Po staroj legendi, zapisanoj 1709. godine u manastirskom Letopisu igumana Teofana, sačuvanom u prepisu Isaije Parivodskog iz 1767, Rakovac je podigao izvesni Raka, komornik Jovana Brankovića, na mestu gde je jednom prilikom ubio jelena. Ubistvo jelena shvaćeno je kao grešan čin, zbog čega se komornik zakleo da će izgraditi manastir. Ova legenda ima opravdanje, imajući u vidu da je u hrišćanstvu jelen simbol žudlje za Bogom, samoće i čistote monaškog poziva.
Stari kamenolom Beli majdan, ili kako ga još zovu Rakovačka pećina, nalazi se u Rakovcu. Dvorana je visoka oko četiri metra, nastala je iskopavanjem kamena u davnim vremenima najverovatnije za potrebe obližnjeg manastira Rakovac, a svod drže kameni stubovi. Rudnički kop je zatvoren 30-ih godina. Postoje i stepenice isklesane u kamenu, tako da možete obići sve odaje u unutrašnjosti. Dimenzije celog kompleksa su impozantne i jedinstvene za područje Fruške gore.

Polazak:         
Polazak 19. januara 2019. godine (subota) u 7 časova sa sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Ruma – Vrdnik – Rakovac.

Cena:             
Cena prevoza je 900 dinara za 40 i više učesnika akcije (prevoz autobusom). Ako bude manje učesnika akcije doplata iznosi 200 dinara (prevoz kombijem). Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 900 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.       
08:30 – Dolazak u Rakovac. Obilazak manastira Rakovac.
08:45 – Polazak prema Belom majdanu (Rakovačka pećina).
10:00 – Dolazak do isposnice Isaije Parivodskog.
11:00 – Dolazak u selo Stari Ledinci. Pauza od 15 minuta.
12:00 – Dolazak do vidikovca iznad Ledinačkog jezera.
12:45 – Izlazak na vrh Kraljeve stolice (507m).
13:45 – Dolazak do PD Zmajevac.
15:30 – Završetak pešačke ture u selu Rakovac.
16:00 – Dolazak u Vrdnik. Pauza od dva sata i 30 minuta, za večeru i kupanje u termalnom bazenu.
18:30 – Polazak za Beograd.
20:00 – Dolazak u Beograd.

Staza u dužine 16km sa ukupnim usponom/spustom oko 700m. Ulaznica za termalni bazen u banji Termal u Vrdniku košta 500 dinara za odrasle, a 300 dinara za penzionere i decu od 5 do 15 godina.   

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana-voda:  
Hrana iz ranca. U Vrdniku postoji nekoliko restorana gde se može večerati.

Povratak:      
Istog dana u 18 časova i 30 minuta maršrutom: Rakovac – Vrdnik – Ruma – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 20 časova.

Rok za prijavu: 
Do 14. januara 2019. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu