SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

GARVAN I KUNUNA

8. JUN 2019. GODINE

Garvan-00

Homolje je manja geografska oblast u Istočnoj Srbiji jasno ograničena planinskim vencima sa svih strana. Od Zvižda na severu odvaju se Homoljske planine (940m), od Resave na jugu venac Beljanice (1027m), od ravničarske donje Mlave na zapadu niske Gornjačke planine (825m). Ovako uokvirena geomorfološka celina sastoji se iz dva dela: Žagubičke kotline na istoku i Krepoljinsko-krupajske kotline na zapadu, između kojih je beljaničko-homoljska prečaga. Reljef Homolja odlikuje se zastupljenošću raznovrsnih oblika nastalih kao rezultat složenog delovanja endogenih i egzogenih faktora. Ovo područje odlikuje se raznovrsnošću oblika, jer se radi o brdsko-planinskom području uglavnom krečnjačkog sastava. Zbog toga ima dosta pećina i drugih kraških pojava (jama, ponornica). Najpoznatija jama na teritoriji ove oblasti je Ivkov ponor na Beljanici. Spada u red ponorskih jama jer u njoj nestaju vode ponornice Rečke. Prema dosadašnjim ispitivanjima jedna od najlepših pećina u Istočnoj Srbiji je Pogana pećina koja se nalazi na severnoj strani Gornjačkih planina, odnosno u predelu Vranja – u Krepoljinskom ataru. Tu su i dve klisure – Gornjačka i Ribarska i smatra se da su među najatraktivnijim u Srbiji.

Spomenik prirode “Bigrena akumulacija Beli izvorac” je značajan zbog svoje izuzetnosti i očuvanosti kao geomorfološki objekat površinskog kraškog reljefa. U dolini Belog izvorca postoje dve akumulacije bigra različite starosti, taložene jedna preko druge. Na relativno malom prostoru (oko 300m) nalazi se veliki vodopad, visine 16m. Ispod vodopada, poniranjem vode kroz bigar, obrazovan je pećinski kanal dug 13m i širok 4m, otvoren sa jedne i druge strane. Pretaložavanjem bigra u pećini su obrazovani salivi i stalaktiti od čiste bele sige.Nizvodno od vodopada, u koritu potoka, postoje brojne pregrade od bigra, iza kojih su obrazovane bigrene akumulacije jezerca prečnika do 10m i dubine 2-3m. Preko pregrada potok se sliva u vidu slapova i manjih vodopada, među kojima su dva visoka 5m.

Polazak:         
Polazak 8. juna (subota) 2019. godine u 6:00 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Požarevac – Turija – Kučevo – Majdanpek – Vlaole.

Cena:             
Cena prevoza je 1700 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 400 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1700 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:               
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna kratka pauza.
10:00 – Dolazak do Vlaola, polazne tačke za pešečku turu. Priprema za pešačenje.
10:10 – Polazak na pešačku turu dužine 22km (I grupa). II grupa prevozom odlazi do početka pešačke staze za Valja prerast.
13:10 – Izlazak na vrh Garvan (929m). Pauza od 20 minuta.
18:00 – Dolazak do Belog Izvorca. Pauza od 10 minuta.
18:30 – Završetak pešačenja.
18:40 – Povratak u Beograd. Usputna pauza samo po potrebi.
22:30 – Dolazak u Beograd.

I grupa: Staza je dužine oko 22km sa ukupnim (kumulativnim) usponom od 450m i ukupnim spustom od 850m.
II grupa: Valja prerast (dužina staze 4km sa ukupnim usponom/spustom od 100m) i Beli Izvorac (dužina staze 6,5km sa ukupnim usponom od 250m i spustom od 300m).

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu.

Hrana-voda:  
Hrana iz ranca. Na povratku za Beograd nije predviđeno svraćanje u neki od restorana ili kafanu.

Povratak:      
Istog dana u 18 časova i 40 minuta maršrutom: Blizna – Majdanpek – Kučevo – Turija – Požarevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 čas i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 3. juna 2019. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu