SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

GARAŠKO JEZERO

17. NOVEMBAR 2019. GODINE

Garasko-00

Prema žitiji despota Stefana Lazarevića (1377-1427), koje je napisao Konstantin Filozof, ovaj srpski vladar je umro 19. jula 1427. godine. U porti crkve proroka Ilije (mesto gde je despot izdahnuo) njegov pratilac Đurađ Zubrović je, odmah posle smrti, podigao kameni obelisk od venčačkog mermera koji je sačuvan do današnjih dana i na njemu je čitljiv uklesan tekst o tom događaju.
“Ja, Despot Stefan, sin svetoga kneza Lazara i po predstavljanju toga milošću Božjom bih gospodin svim Srbima i Podunavlju i Posavlju i delu ugarske zemlje i bosanske a još i Primorju zetskom. I u bogodanoj mi vlasti provodih život mojega vreme koliko blagomu izvoli se Bogu, godina oko 38. I tako dođe meni zapovest opšta od cara svih i Boga, govoreći poslani k meni anđeo: Idi! I tako duša moja od ubogog mi razluči se tela na mestu zvanom Glava, godine tada tekuće 6000 i 900 i 30 i 5 indikata 5 suncu krug 19 i lune 19, meseca jula 19 dan.
Pobožni gospodin despot Stefan, dobri gospodin, predobri i mili i slatki gospodin despot! O, teško tome ko ga vide na ovom mestu mrtva.
Ja Đurađ Zubrović, grešni rab Božiji, postavih ovaj kamen.
Prosti, Bože, popa Vlkšu”

Garaško jezero je nastalo 1976. godine pregrađivanjem reke Bukulje i nekoliko njenih pritoka za potrebe vodosnabdevanja Aranđelovca i okoline. Površina varira od vodostaja ali se najčešće kreće oko 65ha. Sastoji se od tri kraka Milićevići, Lekići i Vrbe, koji su dobili nazive po potopljenim zaseocima sela Garaši i Jelovik. Najveća dubina je preko 20m. Riblji svet je raznolik. Od bele ribe prisutni su klen, crvenperka, bodorka, krupatica i babuška, a od plemenite šaran, smuđ, som, amur i štuka.
Bukulja je planina u Šumadiji, u čijem podnožju se nalaze Aranđelovac i Bukovička banja, dok su na njenim padinama smeštena dva jezera – Garaško jezero i Bukuljsko jezero (Crvena bara). Njen najviši vrh je visok 696m. Vulkanskog je porekla, što dokazuje prisustvo granitnih stena koje u sebi sadrže specifičnu kombinaciju minerala. Obrasla je bukovom, grabovom i hrastovom šumom. Štiti grad danju od jakih vetrova, a noću, blag vetar koji duva sa njenih obronaka donosi svež, planinski vazduh. Na  najvišoj koti planine je izgrađena turistička osmatračnica, visine 19m, sa koje se mogu videti Rudnik, Suvobor, Maljen, Ovčar, Kablar, Kosmaj, Avala, Gružanske planine i Pomoravlje. Na njoj se nalazi izvorište gazirane mineralne vode Knjaz Miloš. Do početka 19.veka za ovu kiselu vodu su znali meštani, čobani i slučajni prolaznici. Kao godina nastanka Bukovičke banje se uzima 1836.godina, kada je uređen prostor, izgrađeni objekti i organizovani dolasci bolesnika. Tada je i potvrđena lekovitost mineralnih izvora, a Bukovička banja je postala jedna od najuglednijih banja tadašnje Srbije.

Polazak:        
Polazak 17. novembra (nedelja) 2019. godine u 7:00 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Mali Požarevac – Mladenovac – Crkvine – Brana Garaši.

Cena:             
Cena prevoza je 1000 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 200 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1000 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:              
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
08:00 – Dolazak u Crkvine. Pauza od 15 minuta.
08:45 – Dolazak u Aranđelovac i pauza od 45 minuta u nekom od restorana.
10:00 – Dolazak autobusom do Garaškog jezera.
10:15 – Polazak na pešačku turu dužine 16 km.
12:45 – Dolazak do Bukuljskog jezera. Odmor u trajanju 15 minuta.
14:45 – Izlazak na vrh Bukulje (696m). Pauza u trajanju 30 minuta.
16:00 – Završetak pešačenja u Aranđelovcu (Bukovička banja).
16:30 – Pauza za ručak u Aranđelovcu u trajanju od jedan sat i 30 minuta
18:00 – Povratak za Beograd.
19:30 – Dolazak u Beograd.  

Dužina ture je oko 16 km, a visinska razlika je oko 450m. Ukupan uspon oko 550m, a ukupan spust oko 650m. Kreće se od Garaškog jezera prema Bukuljskom jezeru, gde pravimo kratku pauzu od 15-tak minuta. Nastavljamo prema vrhu Ploča (502m) pa do vrha Bukulje (696m). Odmor od 30-tak minuta na vrhu Bukulje u istoimenom planinarskom domu ili u nekom od restorana. Nastavak staze vodi kroz bukovu šumu do Bukovičke banje, odnosno hotela “Izvor”. Predviđeno vreme pešačenja je oko 6 sati.
Grupa koja ne želi da ide na pešačku turu može da ode do Bukovičke banje i da odatle krene prema vrhu Bukulje i nazad do banje. Ukupna dužina ove ture je oko 9km, a visinska razlika 450m.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. U Aranđelovcu postoje restorani u kojima se može ručati nakon završetka pešačenja.

Povratak:      
Istog dana u 18 časova maršrutom: Aranđelovac – Mladenovac – Mali Požarevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 19 časova i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 12. novembar 2019. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu