SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

GVOZDAČKE STENE

27. JUN 2020. GODINE

Gvozdacke-00

Gvozdačke stene je naziv za krašku planinu u zapadnoj Srbiji, 18km severno od Bajine Bašte. Planina pripada dinarskom vencu, odnosno Povlensko-Maljenskoj planinskoj masi i nalazi se u podrinskoj regiji na jugoistočnoj granici azbukovačkog brdsko-planinskog područja.
Gvozdačke stene su nazvane po selu Gvozdac, smeštenom na pola puta od Bajine Bašte prema Ljuboviji, na drinskoj magistrali. Reč “gvozdac” je izvedenica od gvozd, koji označava gustu čestu, ili lug od lisnatog drveta, uglavnom hrasta.
Na grebenu planine nalazi se niz odličnih vidikovaca s pogledom na dolinu Drine i planine u Bosni i Hercegovini. Pogled sa planine prema severu zahvata sve do Podgorine. Pogled prema jugu otvara prostrani deo istočne Bosne. Inače, Gvozdačke stene su peta planina po visini, u srednjem toku reke Drine, posle Zvijezde i Sušice, planine Tare i planine Bobije sa desne obale Drine. Pogled prema jugu obuhvata najvišu tačku čitavog područja, vrh Veliki Stolac na masivu Zvijezde na teritoriji BiH, kao i masiv planine Tare sa najvišim vrhom Zborištem.

Najviši vrh planine je Svilena stena (1231m). Iako je ovo prostorno jedna od većih planinskih masa u srpskom Podrinju, Gvozdačke stene su relativno malo poznata planina, u okruženju mnogo poznatijih Povlena, Jagodnje, Bobije, Jablanika i dr. Masiv Gvozdačkih stena ima dva dela: viši severozapadni (Svilena stena, 1231m) i niži jugoistočni (Kik, 1045m), koji lučno zaokružuju područje gde reka Drina meandrira i stvara široki zavoj (područje Bandera u BiH).
U podnožju planine izvire reka Dubrašnica. Ispod severozapadnog dela gvozdačkog stenovitog grebena, u kanjonima Trešnjice (koja je severozapadna granica Gvozdačkh stena), zaštićeno je stanište beloglavog supa. Klisura Trešnjice je, uz kanjon Uvca, jedini rezervat ove ugrožene ptičje vrste u Srbiji. Južnu i jugoistočnu granicu planine čini reka Rogačica. Na jugu, jugozapadu i zapadu to je reka Drina.

Polazak:        
Polazak 27. juna (subota) 2020. godine u 7 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Ćelije – Valjevo – Debelo Brdo – Zarožje.

Cena:             
Cena prevoza je 1200 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata iznosi 300 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1200 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza od 45 minuta.
10:30 – Dolazak u Zarožje. Priprema za pešačku turu.
12:00 – Izlazak na Crvenu stenu (1195m). Pauza za odmor, uživanje u vidiku i slikanje.
13:15 – Izlazak na Svilenu stenu (1231m). Pauza za odmor i slikanje.
14:00 – Izlazak na Sokolinu (1225m). Pauza za ručak.
15:15 – Izlazak na vrh Kurtinjača (1212m). Povratak u Zarožje preko Severskog polja.
17:45 – Završetak pešačenja u Zarožju.
18:00 – Polazak za Beograd. Pauza za ručak/večeru u restoranu Platani.
21:30 – Očekivano vreme dolaska u Beograd.          

Dužina staze je 15km sa ukupnim usponom/spustom od 600 m. Staza nije tehnički zahtevna i primerena je svim kategorijama planinara. Postoji mogućnost da se staza skrati na 11km (400m uspon/spust), ako se ne ide do vrha Kurtinjača.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Na povratku za Beograd svratiti ćemo u restoran Platani koji se nalazi na ulazu u Valjevo.

Povratak:
Istog dana u 18 časova maršrutom: Zarožje – Debelo Brdo – Valjevo – Ćelije – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21 čas i 30 minuta.

 Rok za prijavu: 
Do 22. juna 2020. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                             email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Dušanka Grujić                 tel.: 060 080 2211                            email: dusankagrujic@hotmail.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu