SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

JABLANIK I MEDVEDNIK

17. JUL 2021. GODINE

Jablanik-Medvednik-00

Podrinjsko-valjevske planine je naziv za skup planina koje ispunjavaju delove severozapadne i središnje Srbije, čineći razvođa između Kolubare i Jadra na severu, Drine na jugozapadu i Zapadne Morave na jugu. One pripadaju grupi severoistočnih dinarskih planina. Najviši vrh je Mali Povlen (1347m) koji je ujedno i najviši vrh Zapadne Srbije. Valjevske planine spadaju u rudne planine i one su završni masivi Dinarskog planinskog sistema u severozapadnoj Srbiji. Venac ovih planina karakteriše međusobna povezanost sa izuzetkom Maljena. Za ove planine je karakteristično da imaju veliku dužinu i uglavnom uporednički pravac pružanja. Protežu se na oko 117km. Medvednik, Jablanik, Povlen i Maljen spadaju u prave Valjevske planine. Sastavljene su mahom od trijaskog krečnjaka i vrlo su kršne, a na prostoru od Maljena do Suvobora prevlađuje serpentin i eufotit. Medvednik je sastavljen od mezozjskog krečnjaka.

Planina Jablanik, koja se nalazi severozapadno od Povlena, predstavlja dinarsku planinu samim tim što se pruža pravcem severozapad – jugoistok. Najviša tačka je visoka 1274m. Jablanik je vrlo bujne vegetacije, naročito bujne šume bukve: gotovo do samog vrha planine prostiru se kontinualne šume bukve, čija su pojedina stabla visoka i do 30 metara. S druge strane, na Jablaniku nema šumskog voća, kojim obiluju gotovo svi delovi susednog Povlena.
Ispod najvišeg vrha Jablanika su dobro sačuvani tragovi rovova, verovatno iz perioda Prvog svetskog rata. Samo na jednom mestu su se očuvale stočarske kolibe i to znatno niže, tamo gde ima nešto više vode. Sa vrha Jablanika se pruža divan pogled na ostale Valjevske planine, kao i na dolinu Kolubare i predeo prema gradu Valjevu. Jablanik je veoma pogodan za šetnje i tokom cele godine mogu se sresti brojni ljubitelji valjevskih planina.
Planina Medvednik (1247m) nalazi se u središtu planinskog venca koji od Drine na Zapadu preko Gučeva, Bornje, Jagodnje i Sokolske planine, posle Medvednika, nastavljaju Orovička planina, najviši Povlen, Maljen sa Divčibarama, a završavaju Suvobor i Rajac na istoku. Ukupna površina Medvednika od prevoja Proslop iznad varošice Pecka do sela Jovanje i prilaza Valjevu je 367 kvadratnih kilometara, a uže, najviše područje sa karakterističnom gredom dugo je 5km i skoro neprimetno, bez napora, izvodi posetioca na vrh planine sa izvanrednim vidikom.
Bogatstvo šuma ne obezbeđuje Medvedniku samo čist vazduh nego i obilje vode, pa je ovde razvođe slivova reke Kolubare i Drine. Na istoku izviru Obnica i Jablanica, sastavnice Kolubare. Na severnim padinama je izvor Jadra, koji se uliva u Drinu. Posebna atrakcija je rečica Zavošnica koja sa tri strane zavija oko planine i vrši takozvanu “krađu” vode iz jednog sliva u drugi, probijajući krečni greben Vojinova stena ili Platno, visoko 300m. Posle 10km toka sa velikim padom, punih klisura, vodopada, brzaka, uliva se kod Zelenog vira u Ljuboviđu, pritoku Drine.

Polazak:        
Polazak 17. jul (subota) 2021. godine u 6:00 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Lajkovac – Valjevo – Pasna Ravan. Tokom putovanja pridržavamo se aktuelnih epidemioloških mera.

Cena:             
Cena prevoza je 1300 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 300 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1300 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:              
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza od 45 minuta.
09:15 – Dolazak do Pasne Ravni. Priprema za pešačenje.
09:25 – Polazak na pešačku turu dužine 11 ili 20km.
10:50 – Izlazak na Jablanik (1274m). Pauza od 10 minuta. Prva grupa pešači samo do Jablanika i vraća se do Pasne Ravni istim putem. Druga grupa nastavlja pešačenje prema Medvedniku.
13:20 – Izlazak na Medvednik (1244m). Pauza od 10 minuta.
15:00 – Dolazak do lovačkog doma Krušik. Pauza od 30 minuta.
16:45 – Završetak pešačenja u Mijači.
17:00 – Polazak za Beograd. Usputna pauza u trajanju od sat vremena.
20:00 – Dolazak u Beograd.   

Prva grupa: staza ide od Pasne Ravni do Jablanika i nazad. Dužine staze je oko 11km sa ukupnim usponom/spustom od 400m.
Druga grupa: staza polazi od Pasne Ravni i ide preko Jablanika i Medvednika do Mijača. Dužina staze je oko 20km sa ukupnim usponom od 800m i ukupnim spustom od 1000m.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2021. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Na povratku za Beograd svraćamo u neki od restorana.

Povratak:      
Istog dana u 17 časova minuta maršrutom: Mijači – Valjevo – Lajkovac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 20 časova.

Rok za prijavu: 
Do 12. jul 2021. godine.

Vođa akcije:
Boris Jovanović                 tel.: 064 8958 130                            email: boris.jovanovic@smatsa.rs
Pomoćnik:

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.
Za putovanja koja organizuje PD Krug iz Beograda nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja (Sl. glasnik RS br. 2/2016).

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu