SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

JELICA

26. OKTOBAR 2019. GODINE

Jelica-00

Tokom viševekovne vladavine na Balkanu, Turci su uglavnom boravili u utvrdjenim gradovima. U šumovite, planinske krajeve nisu rado zalazili. Kada su to povremeno i činili, narod su ubijali, decu odvodili u ropstvo, a sela su pljačkali i palili. Jednu takvu paljevinu je posmatrao pastir sa planine koji je hodeći za ovcama izbegao zlu kob svojih rodjaka i komšija. Kada je kasnije ušao u selo, prizor masakriranog stanovništva i gust, gorak dim zasuzili su oči pastira koji je samo prozborio; Gorki li ste goračići! Turci su poveli decu preko planine i kad su prolazili pored ruševina Gradine, devojka Jelica je pobegla iz kolone, popela se na najviši zid srušenog grada i skočila sa njega. Od tog vremena se planina zove Jelica, a selo nazvaše Goračići.
Planina Jelica predstavlja prirodnu granicu između Dragačeva i čačanske kotline. Pripada dinarskom sistemu planina i pruža se u pravcu severozapad-jugoistok u dužini od 30 km. Najviši vrh je Crna stena (929m), Verinje (874m), Gradina sa poznatim arheološkim nalazištem (849m), Rajački vis (818m) i Stjenik (789m). Jelica je niža, šumovita planina u zapadnoj Srbiji. Prostire se od Ovčara niz Zapadnu Moravu dužinom od 27 kilometara. Ova lepa planina natkriljuje Dragačevo sa severa. Pričaju ljudi da je nekad davno, pre nego što je Morava probila klisuru i razdvojila Ovčar od Kablara, celo Dragačevo bilo jezero i da su na 929 metara visokoj Crnoj steni, najvišem vrhu Jelice, pronadjeni stubovi za koje su vezivani brodovi! Ako imate sreće da rano jutro dočekate na 789 metara visokoj steni Vranjači, kad jutarnja magla ispuni sve udoline Dragačeva, priča o jezeru će vam biti prihvatljiva i očaravajuća istovremeno. Guste, bukove šume Jelice kriju mnoge tajne. Postoji pretpostavka da je crkvu, posvećenu rodjenju Svetog Jovana Preteče podigao Sveti Jovan Stjenički koji je ovde umro i čije se mošti čuvaju u ovoj svetinji. Druga pretpostavka je da je narod ovog kraja podigao crkvu na mestu gde su Turci pobili silnu raju medju kojom je bilo puno dece. Njihove mošti su pronadjene prilikom obnavljanja crkve. Manastirska crkva se trenutno obnavlja i nije živopisana. Posebno je zanimljiv manastirski konak. Prilikom gradnje letnje trpezarije nisu posečena tri stasala četinara već su obuhvaćena krovom. Konak iz čijeg krova izniču tri stabla ispod stena Stjenika i potokom koji teče ispred su nešto što se ne zaboravlja. Kada se uz potok krene ka stenama, posle par stotina metara se dolazi do izvora Svetinja. Na tom mestu u dubokoj i senovitoj jaruzi se nalazi česma Svetog Avakuma i prelepi vodopadi. Ljudi dolaze da natoče tu vodu i da isperu oči jer se pretpostavlja da je lekovita. Bukve koje rastu iz duboke jaruge su pristigle one koje rastu na ivicama pa se jaruga sa strane uopšte ne nazire. Malo više u stenama Stjenika se nalazi devet pećina u kojima su boravili stjenički kaludjeri medju kojima je bio i Sveti Jovan Stjenički.

Gradina je arheološki lokalitet koji se nalazi na jednom od vrhova planine Jelice, na nadmorskoj visini od 846 m. Na prostoru ovog nalazišta koje zauzima površinu od 20 hektara nastajala su i nestajala naselja od vremena bakarnog doba (2500. god. stare ere) pa sve do ranog srednjeg veka (početak IX veka naše ere). U spomeničkom smislu najbogatije ostatke predstavljaju otkriveni bedemi, crkve i kuće iz vremena rane Vizantije, tj. vladavine Justinijana I (527-565) i njegovih naslednika. Pretpostavlja se da je u periodu kraćem od sto godina na mestu Gradine nikao utvrđeni grad u kom je za sada otkriveno pet crkava sa više zidanih grobnica, desetina profanih objekata razuđene arhitekture i više stotina metara bedema zidanih od kamena koji negde dosežu i visinu od 3 metra. Na Gradini je utvrđen suživot mešovite populacije čiju osobenost naglašavaju pripadnici germanskog porekla utvrđeni prema karakterističnim tragovima njihovih odevnih predmeta i posuđa. Dominantan hrišćanski karakter stanovnika Gradine pokazuje veliki broj crkava sa pripadajućim nepokretnim (ulomci arhitektonske plastike) i pokretnim inventarom (srebrni relikvijar). Svakodnevni život stanovnika ovog gradskog naselja dokumentovan je brojnim nalazima keramičkog i staklenog posuđa od kojih neke predstavljaju uvoz istočnog porekla (severnoafričkog ili istočnomediteranskog). Pored toga nađen je veliki broj gvozdenih i koštanih alatki od kojih je deo svakako proizvođen na samoj Gradini.
Na nagli, a verovatno i nasilni kraj života ovog ranovizantijskog grada krajem VI i početkom VII veka naše ere, ukazuju mnogobrojni tragovi požara i ugljenisanog drveta otkriveni u gotovo svim građevinama.

Polazak:         
Polazak 26. oktobra (subota) 2019. godine u 6:00 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Stepojevac – Rudnik – Čačak.

Cena:             
Cena prevoza je 1300 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 300 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1300 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:               
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza od 30 minuta.
09:30 – Dolazak u Čačak (Rusavica) i priprema za pešačenje.
09:40 – Polazak na pešačku turu.
10:40 – Dolazak do lokaliteta Gradina. Pauza od 10 minuta.
13:45 – Izlazak na Crnu stenu (929m), najviši vrh Jelice. Pauza od 15 minuta.
15:30 – Dolazak do manastira Stjenik. Pauza od 20 minuta.
16:45 – Završetak pešačenja u Banjici.
17:00 – Polazak za Beograd. Usputna pauza za ručak.
21:30 – Dolazak u Beograd.

Staza je dužine oko 18km sa visinskom razlikom od 450m. Ukupan (kumulativni) uspon iznosi oko 650m, a spust oko 800m. Staza spada u kategoriju srednje teških i nije tehnički zahtevna.
Oni koji ne žele da pešače celu stazu mogu da se prošetaju od sela Banjica do manastira Stjenik i nazad. U ovom slučaju je dužina staze oko 5km sa ukupnim usponom/spustom manjim od 150m.

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu.

Hrana-voda:  
Hrana iz ranca. Ako se dogovorimo, na povratku za Beograd svraćamo u neki od restorana.

Povratak:      
Istog dana u 17 časova maršrutom: Banjica – Čačak – Rudnik – Stepojevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21 čas i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 21. oktobar 2019. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu