SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

KANJON ĐETINJE

20. JUN 2020. GODINE

Djetinja-00

Predeo izuzetnih odlika, klisura Đetinje, je zaštićeno prirodno područje koje obuhvata deo toka reke Đetinje, u neposrednoj blizini grada Užica. Obuhvata kanjon usečen u kamena brda na nekadašnjoj trasi “Ćirine” uske pruge iznad grada sa sačuvanim mnoštvom retkih biljnih i životinjskih vrsta, lepih odmorišta, vodopada i virova.
U rečnoj klisuri mnogobrojne kolonije leptira, kojih ima čak 110, od ukupno 192 vrste koliko ih je nastanjeno u Srbiji. Brzom Đetinjom plivaju razne ribe (klen, krkuša, mrena, skobalj), s njima i vidra koja bira samo čiste vode. Nebom ovde lete sivi soko, jastreb, kobac, orao zmijar, mnoge ptice pevačice. U zabitima kanjona pojave se ponekad i divlje svinje, srne, lisice, a sa liste međunarodno značajnih biljaka ovde rastu 24 vrste, od kojih su šest prirodne retkosti.
Ovaj prostor, mada na svega nekoliko kilometara od grada, imao je nesvakidašnju sreću da ga ljudski nemar ne ugrozi. Unaokolo kuća gotovo da i nema, ovdašnja Staparska banja na tom delu reke nije naročito posećena. Kroz nekadašnje “Ćirine” tunele krstare samo zaljubljenici u nenarušenu prirodu, ribolovci, šetači, tokom leta i hrabriji kupači.

Kanjonom Đetinje prolazila je je stara „Ćirina“ pruga ka Sarajevu. Sada je veći deo te trase, u dužini od 7,5 kilometara, asfaltiran i njom je zabranjen motorni saobraćaj. Ovo područje je sad skoro proglašeno za drugu najatraktivniju “Zelenu stazu” u Evropi.
Kanjon reke Đetinje, ukroćene sa tri brane, na samo nekoliko kilometara od Užica, krije nesvakidašnje lepote i retku i zaštićenu floru i faunu. Sve češće je odredište turista, a Užičani nastoje da njegove dragocenosti i prirodan sklad sačuvaju i promovišu.
U liticama iznad Đetinje, trasa “Ćire”, sa 14 tunela na deonici od desetak kilometara, probijena je 1925. godine. Uspostavljena je pruga koja je narednih pedeset godina povezivala ljude i granice. A onda je stari “Ćira” preseljen u muzej, ali su njegovim tragom krenuli planinari, izviđači, prirodnjaci, ribolovci i šetači.
I pruga koje više nema i reka Đetinja, koja više nije divlja, ispredaju priče i pozivaju na otkrivanje lepote. Tu, nadomak grada, nekim čudom, sačuvano je mnoštvo retkih biljnih i životinjskih vrsta, vodopada i virova, bez problema pecaju se i pastrmka i mladica, ali u režimu – uhvati i pusti.

Polazak:        
Polazak 20. juna (subota) 2020. godine u 6 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Ćelije – Valjevo – Kosjerić – Užice.

Cena:             
Cena prevoza je 1500 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata iznosi 400 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1500 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza od 45 minuta.
10:15 – Dolazak u Užice (Stari grad). Priprema za pešačku turu.
10:30 – Polazak na pešačku turu.
13:00 – Dolazak do zaseoka Kula. Kratka pauza.
14:30 – Dolazak do Staparske banje. Pauza za ručak.
17:00 – Završetak pešačenja kod Velike brane u Turici.
17:30 – Polazak za Beograd. Ako bude vremena i želje, možemo svratiti u neki od restorana na putu za Beograd.
22:30 – Očekivano vreme dolaska u Beograd.          

Dužina staze je 16km sa ukupnim usponom/spustom od 500 m. Staza spada u red lakših i primerena je svim kategorijama planinara.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Na povratku za Beograd možemo svratiti u neki od restorana, ako bude vremena.

Povratak:
Istog dana u 17 časova i 30 minuta maršrutom: Užice – Kosjerić – Valjevo – Ćelije – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa i 30 minuta.

 Rok za prijavu: 
Do 15. juna 2020. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                             email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                             email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu