SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

KLISURA TREŠNJICE

12. OKTOBAR 2019. GODINE

Tresnjica-00

Azbukovica je brdsko-planinsko područje u zapadnoj Srbiji, na granici sa Republikom Srpskom. Reka Drina odvaja Azbukovicu od opština Srebrenica i Bratunac u dužini od 38km. Na severozapadu je opština Mali Zvornik, na severu opština Krupanj, na severoistoku Osečina, na istoku Valjevo, a na jugu Bajina Bašta. Najveći vrh je Tornička Bobija na planini Bobiji, 1272m. Azbukovicu preseca nekoliko bujičnih reka koje se ulivaju u Drinu a najpoznatije su Trešnjica i Ljuboviđa.
Bobija je bogata vrlo jakim i hladnim izvorima pijaće vode na velikim nadmorskim visinama što je čini izuzetnom. Ovakvih izvora na Bobiji ima preko 100, a po čuvenju poznata je Dobra voda. Zbog raznovrsnosti reljefa, biljnog i životinjskog sveta, tereni su kao stvoreni za planinare, lovce i izletnike. U blizini planine se nalaze kanjoni reka Tribuće, Trešnjice, Sušice i Ljuboviđe.

Kanjon Trešnjice je vrlo divlji i lep i u njemu obitava beloglavi orao sup, koji još jedino živi u kanjonu reke Uvac. Trešnjica izvire u jugozapadnoj strani Povlena na visini od 1185m i uliva se u Drinu kod Gornje Trešnjice na visini od 180m. Dugačka je 23km, a njen ukupni pad iznosi 1006m. Najznačajnije pritoke Trešnjice su Sušica i Tribuća. Tribuća je vodom najbogatija pritoka Trešnjice, duga je 7km i izvire ispod Torničke Bobije. Svojim donjim tokom razdvaja visoravan Boškovac od gornjokošljanske površi, gradeći skoro neprohodnu klisuru atraktivnu za planinare.

Polazak:        
Polazak 12. oktobra (subota) 2019. godine u 6:00 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Valjevo – Pecka – Savković.

Cena:             
Cena prevoza je 1400 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 300 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1400 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:              
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza od 45 minuta.
10:40 – Dolazak u Savkoviće i priprema za pešačenje.
10:45 – Polazak na pešačku turu.
12:25 – Izlazak na stene Jelice (875m). Pauza od 45 minuta.
13:40 – Dolazak do škole u Gornjim Košljama. Pauza od 15 minuta.
17:30 – Završetak pešačenja u Gornjoj Trešnjici.
17:45 – Polazak za Beograd. Usputna pauza u okolini Ljubovije ili Valjeva.
22:00 – Dolazak u Beograd.  

Staza je dužine oko 14,5km sa visinskom razlikom od 780m. Ukupan (kumulativni) uspon iznosi oko 250m, a spust oko 950m. Ovo je jedna od lakših staza, jer se uglavnom radi o spuštanju sa Azbukovice prema Gornjoj Trešnjici.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Ako se dogovorimo, na povratku za Beograd svraćamo u neki od restorana.

Povratak:      
Istog dana u 17 časova i 45 minuta maršrutom: Gornja Trešnjica – Ljubovija – Pecka – Valjevo – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa.

Rok za prijavu: 
Do 7. oktobar 2019. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu