SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

KOSMAJ

28. JANUAR 2023. GODINE

Kosmaj-00

Kosmaj je planina u blizini Sopota i Mladenovca i posle Avale je najniža planina, visine 626mnv. Na njemu se ističu tri vrha : Mali, Goli i Rutavi. Iako je Kosmaj niska planina svojim izgledom u vidu ostrva dominira u ovom delu niske Šumadije.
U rimskoj epohi Kosmaj je bio značajno rudarsko središte. Smatra se da se ruda gvožđa iskopavala na Kosmaju i pre dolaska Rimljana. Planina je obrasla šumom, pretežno bukvom i hrastom, a mestimično i četinarskom. Na Kosmaju ima i razne divljači: srne, zečevi, fazani, jarebice, lisice itd.

Planinom dominira spomenik posvećen kosmajskom partizanskom odredu koji je u toku NOR-a od 1941. do 1944. godine dejstvovao na ovom terenu. Postoji još jedan spomenik koji se nalazi na vrhu Beli kamen i to je spomen kosturnica podignuta u čast stradalima u Prvom svetskom ratu.
Na ovoj planini nalaze se tri manastira: Tresije, Pavlovac i ostaci manastira Kasteljan. Manastir Tresije datira iz 1309, godineg, u vreme kralja Dragutina. Manastir Pavlovac je dobio ime po potoku pokraj koga se nalazi u selu Koraćica, a sagrađen je krajem XIV veka. Manastir Kasteljan podignut u XIV veku i posvećen Svetom Đorđu, a porušen  je krajem XVII veka.

Polazak:
Polazak 28. januara 2023. godine (subota) u 7 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Mali Požarevac – Mladenovac – Selo Koraćica.

Cena:
Cena prevoza je 1500 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1500 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac neće biti vraćen.

Plan:
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna kratka pauza.
09:00 – Dolazak do manastira Pavlovac u selu Koraćica. Kratka pauza za obilazak manastira.
10:20 – Dolazak do manastira Kasteljan. Pauza od 20 minuta.
11:50 – Izlazak na vidikovac na Golom vrhu (546m) i Beli kamen. Pauza od 30 minuta (obilazak vidikovca Kosmaj).
12:50 – Dolazak do manastira Tresije. Pauza od 20 minuta.
14:10 – Izlazak na Mali vis (576m) – spomenik palim borcima Kosmajskog odreda. Pauza 10 min.
16:00 – Silazak do podnožja Kosmaja gde nas čeka prevoz.
16:15 – Polazak za Beograd. Usputna pauza za ručak/večeru.
19:30 – Dolazak u Beograd.

Staza je dužine 15,5km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom od 650m. Staza nije tehnički zahtevna i primerena je svim kategorijama planinara. Moguća su i skraćena staze u dogovoru sa vodičem.

Oprema:
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2022. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Nakon pešačke ture svraćamo u neki od restorana u okolini na ručak/večeru.

Povratak:
Istog dana u 16 časova i 15 minuta maršrutom: Kosmaj – Mladenovac – Mali Požarevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 19 časova i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 23. januara 2023. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                            email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.
Za putovanja koja organizuje PD Krug iz Beograda nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja (Sl. glasnik RS br. 2/2016).

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu