SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

KUDREČ-PALANAČKA STAZA ZDRAVLJA

20. OKTOBAR 2019. GODINE

Kudrec-00

Smederevsku Palanku nazivaju i administrativnim centrom Donje Jasenice, kako zbog svoje veličine tako i zbog institucija koje su smeštene u gradu a imaju nadležnost za veći broj opština. Opština Smederevska Palanka ima 17 sela i ukupno oko 60.000 stanovnika. Sam grad Palanka ima oko 30.000 stanovnika. Opština Smederevska Palanka nalazi se u slivu reke Jasenice, te pripada regiji pod imenom Donja Jasenica.
Jezero Kudreč nalazi se u Smederevskoj Palanci, ili jednostavno Palanci, na svega je dvadesetak minuta hoda od centra grada, tačnije nekih 2.5km. Smešteno je u prostoru gde su se nekada nalazile bašte i bunari koje je pokrilo veštačko jezero. Sastoji se iz praktično dva jezera: Kudreča I, koje je veće i Kudreča II ili “gorjeg Kudreča” koje je manje. Dubina velikog jezera je oko 15m, a dužine je 1200m sa najvećom širinom od 110m. Sastoji se iz dve brane, prve, koja je bliža gradu i na kojoj se nalazi hotel “Jezero” i brane između velikog i manjeg, gornjeg jezera, čije su obale nešto neuređenije i koje je ušuškano između šuma i okolnih brdašaca. Svojim dužim stranama smešteno je u prostoru između puta za mesto Krnjevo, od koga je udaljeno 5km i Šulejićeve ulice, najduže ulice u gradu, koja ga spaja sa samim centrom.

Legenda o Kudreču
“Zabačena duboko u šumu, neprekidno pevala crkva pozemljuša. Sazidana na sinoru Krnjeva i Goloboka, bila je jedina bogomolja u čitavom kraju, skrajnuta od turskih pogleda. Uzbrdicom i nizbrdicom, do nje su vodile mnoge putanjice.
Nedaleko koračaja od crkve izbijao je jak izvor, čiji se bezimen potok niže Hasan-pašine Palanke u Jasenicu ulivao.
Nedeljom i svetkom dolazio narod u crkvu, služba božja stalno je držana. Uoči velikih praznika donošeni su teški bolesnici da prespavaju na kamenim pločama kojim beše popođena, ne bi li kući zdravi otišli.
Dugo bi tako ona služila i živela, da se jedne zime, na Božić, pop ne opi i koliko ga grlo nosi povika:
– Neću da mi više Hristos bude gluv!
Crkvari, čim rasčivijaše šta pop hoće, brže-bolje iskopaše iz zemlje davno skriveno zvono i obesiše o motku predmetaču, zaglavljenu između dva rakljasta drveta. I poče ponovo da gruva zvono, koje beše umuklo. Zapucaše i prangije, mladež se u kolo uhvati.
Iste večeri uhode o svemu potanko obavestiše palančke Turke. Sutradan, u sunčev razgrev, nečastivci pođoše u pretragu. Preobučeni u srpsko odelo, sa oružjem skrivenim pod suknenim gunjevima, na čas hoda od pašinog konaka susretoše nekakvog seljaka. Pošto mu jutro nazvaše, za crkvu ga upitaše.
– Pravo uz potok i brzo ćete stići, pokaza im on mirno put.
Oko podne pronese se glas da je crkva zapaljena i do temelja izgorela; pop, tutor i crkvenjak na komate isečeni, a zvono u parčiće razbijeno.
Kad seljak ču za paljevinu i pogibiju, poče naglas da se kaje:
– Kud reče! Kud reče!
Najposle, nazdravo se razbole i siđe s uma. Zakratko, nađoše ga obešenog u crkvenom potoku, koji se po njegovim pokajnim rečima nazva Kudreč.”

Polazak:         
Polazak 20. oktobra (nedelja) 2019. godine u 7:00 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Mladenovac – Smederevska Palanka.

Cena:             
Cena prevoza je 1000 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 200 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1000 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:          
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
08:30 – Dolazak u Smederevsku Palanku. Pauza za kafu od 30 minuta.
09:00 – Otvaranje tradicionalne akcije “Palanačka staza zdravlja” i pozdravna reč.
09:15 – Polazak na pešačke ture 6 i 14km.
15:00 – Završetak pešačenja kod hotela “Jezero”. Zajednički ručak i dodela zahvalnica.
16:30 – Zatvaranje akcije i polazak za Beograd.
18:00 – Dolazak u Beograd.

Staze su dužine 6 i 14 kilometara. Polazi se iz iste tačke, stim što kraća staza samo obilazi oko oba jezera, dok se duža staza proteže i brdom severoistočno iznad jezera. Staze nisu previše zahtevne (sa malim ukupnim usponom/spustom) i spadaju u lakše staze, prilagođene svim uzrastima, bez obzira na kondiciju.

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su poželjne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu.

Hrana-voda:  
Organizator obezbeđuje ručak na kraju akcije po ceni od 200 dinara (prilikom prijavljivanja za akciju treba se izjasniti da li želite ručak).

Povratak:      
Istog dana u 16 časova i 30 minuta maršrutom: Smederevska Palanka – Mladenovac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 18 časova.

Rok za prijavu: 
Do 15. oktobar 2019. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu