SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

POVLEN

15. DECEMBAR 2018. GODINE

Povlen-00

Povlen je najuočljiviji i najveći masiv u lancu valjevskih planina. Udaljen je pola sata vožnje od Valjeva putem prema Bajinoj Bašti. Drugi put do padina i grebena Povlena vodi pored poznatih manastira Ćelije i Lelić.
Ova planina, dinarskog smera pružanja, sastoji iz dva dela pomalo neprikladnog naziva – Mali i Veliki Povlen. Neprikladnost je u tome što je Mali Povlen (1347m) viši od Velikog Povlena (1271m) i predstavlja najvišu tačku čitavih valjevskih planina. Oba Povlena leže jugozapadno od Valjeva, a zapadno od Magleša i Bukova. Od njih se menja pravac Valjevskih planina: umesto uporedničkog, one (Povlen, Jablanik, Medvednik, Sokolska planina, Jagodna i Gučevo), zadobijaju dinarski pravac. Izuzetak čini samo Boranja, koja se pruža pravcem jugozapad-severoistok.

Mali Povlen je donekle asimetričan – jugozapadna strana mu je strmija od severoistočne. Svakako je to posledica usecanja duboke, klisuraste doline, ali i rasedanja duž jugozapadne strane. Sam greben Malog Povlena je relativno uzak, ali ne predstavlja izrazito kameniti venac, već se sastoji od blagih humova između kojih je usečeno nekoliko plitkih vrtača.

Polazak:        
Polazak 15. decembra (subota) 2018. godine u 7 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Lajkovac – Valjevo – Debelo brdo.

Cena:             
Cena prevoza je 1100 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 200 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1100 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:              
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza od 40 minuta.
10:00 – Dolazak do Debelog brda.
10:40 – Dolazak do planinarske kuće “Povlenski kućerak”. Pauza od 30 minuta.
11:10 – Polazak na pešačku turu dužine 13,5km.
11:30 – Izlazak na Veliki Povlen (1271m).
13:00 – Izlazak na Srednji Povlen (1301m). Pauza od 15 minuta.
14:45 – Izlazak na Mali Povlen (1347m). Pauza od 25 minuta.
16:40 – Dolazak do PK “Povlenski kućerak”. Pauza od 2 sata.
19:20 – Dolazak do Debelog brda.
19:30 – Polazak za Beograd. Usputna pauza po potrebi.
22:00 – Dolazak u Beograd.  

Prva staza je dužine oko 13,5km sa visinskom razlikom od 320m. Ukupan (kumulativni) uspon/spust iznosi oko 650m. Staza spada u srednje teške i nije tehnički zahtevna.
Moguće je skraćenje staze: ako se ne ide na Mali Povlen, ili da se posle Srednjeg Povlena vrati u PK “Povlenski kućerak”.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. U planinarskoj kući “Povlenski kućerak” se možemo dogovoriti da nam domaćini spreme neko jelo nakon završetka pešačenja.

Povratak:      
Istog dana u 19 časova i 30 minuta maršrutom: Debelo brdo – Lajkovac – Valjevo – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa.

Rok za prijavu: 
Do 11. decembar 2018. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com

Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu