SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

RAJAC

8. FEBRUAR 2020. GODINE

Rajac-00

Jednu od najatraktivnijih planina u kompleksu valjevskih planina, predstavlja Rajac. Ova planina, koju su stari putopisci zbog lepote njene prirode protkane šumarcima i cvetnim livadama nazvali RAJEM NA ZEMLJI, nalazi se u severozapadnom delu Srbije, u blizini živopisnog gradića Ljig.
Na ovom prostoru zastupljeni su i brojni površinski oblici kraškog reljefa, koji se jasno uočavaju u odnosu na okolni teren. Najzastupljenije su vrtače koje su ili razbacane bez reda, ili grupisane u nizove. A kao najveći i najizrazitiji kraški oblik javljaju se uvale kojih ovde ima 3 – Polog, Gukovice i Dobra voda, u kojoj se nalazi i istoimeni izvor. Bogatstvo geomorfoloških oblika, raznolikost formi predela izuzetno povoljno deluju na čoveka i u njemu izazivaju raznovrsna osećanja. Široko otvoreni predeli, daleke vizure izazivaju osećaj smirenosti i opuštenosti, a posebno osećaj slobode. Upravo je to i bio razlog da se o Suvoborskom Rajcu i govori kao o “omiljenom planinskom svratištu” ili “dražesnom izletištu”.

Podzemni kraški oblici zastupljeni su jamama i pećinama, kojih na ovim prostorima ima ukupno 12. Za njih je karakteristično da se javljaju samo u istočnom i zapadnom delu, dok ih u središnjem nema. U proseku na 1 kvadratni kilometar postoji po jedan speleološki objekat.
Geološku građu Rajca čine mahom flisne stene i ostali gornjekredni sedimenti. Severna strana Rajca ograničena je strmim krečnjačkim odsecima. Uočljive su eruptivne stene, a iznad njih su škriljci i peščari. Južnu stranu Rajca čine serpentine jurske starosti. Sam vrh Rajca je kupasto krečnjačko uzvišenje.

Polazak:         
Polazak 8. februara 2020. godine u 7 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Ljig – Rajac.

Cena:             
Cena prevoza je 1000 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata iznosi 200 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1000 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputne pauze samo po dogovoru.
08:45 – Dolazak u Rajac kod planinarskog doma “Čika Duško Jovanović”.
09:30 – Polazak na pešačku turu dužine 17 km.
10:20 – Izlazak na vrh Rajac (848m). Pauza od 10 minuta.
11:50 – Dolazak do izvora Dobra voda. Pauza od 20 minuta.
13:10 – Izlazak na vrh Suvobor (866m). Pauza od desetak minuta i povratak nazad.
16:30 – Završetak pešačenja. Usput pravimo samo kratke pauze.
19:00 – Polazak za Beograd.
21:00 – Dolazak u Beograd.

Dužina staze je oko 17km, a visinska razlika je oko 250m. Ukupan uspon, odnosno spust iznosi 550m. U zavisnosti od raspoloživog vremena i kondicione spremnosti grupe možemo popeti i Danilov vrh. U tom slučaju ukupna dužina staze je 21km sa ukupnim usponom/spustom od 800m.

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Hrana-voda:  
Hrana iz ranca. U planinarskom domu “Čika Duško Jovanović” ima vode i može se naručiti hrana i piće.

Povratak:      
Istog dana u 19 časova, obrnutom maršrutom: naselje Rajac – Ljig – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21 čas.

Rok za prijavu: 
Do 4. februara 2020. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu