SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

RAKOBARSKI VIS

30. JANUAR 2021. GODINE

Rakobarski-00

Manastir Tumane nalazi se na devet kilometara udaljenosti od Golupca, u podnožju golubačkih planina, okružen šumom, na levoj obali Tumanske reke, što samoj svetinji daje posebnu lepotu. Pet vekova nakon predstavljenja Prepodobnog Zosima, jasno je zašto je sveti podvižnik izabrao za svoj usamljeni i molitveni život baš takvo mesto, skriveno od ljudi i u potpunosti pogodno za molitveno tihovanje. O nastanku i imenu manastira Tumane nema sigurnih svedočanstava, sva se ona javljaju dosta kasno (XIX vek) i čine u osnovi zapisano i od zaborava otrgnuto usmeno predanje.
Ako se oslonimo na narodno sećanje koje je do dana današnjeg živo u široj okolini manastira, Tumane je nastao kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića, za koga se smatra da je živeo i vladao delom današnjeg Braniče­va. Ono što je neosporno jeste da je nastanak manastira Tumane u neraskidivoj vezi sa Prepodobnim Zosimom Sinaitom, te da je na mestu njegovog podviga ili oko njegovog groba neposredno po upokojenju formirana sveta obitelj. Na tu mogućnost ukazuje Božidar Kovačević u radu “Venci knezu Lazaru i Ravanici”, koji navodi mogućnost da je ime manastira Tumane izvedeno iz grčke reči “timvos” (lat. tumulus), što označava grob, odnosno grobnu humku.
Kako god bilo, ime manastira nadživelo je vekove i ostalo očuvano do danas kao i spomen Svetog podvižnika Zosima, kome već vekovima hitaju nevoljnici sa mnogih strana tražeći leka i duhovne utehe.
Vodopad Malo vrelo se nalazi u ataru sela Rakova Bara, 15km severno od Kučeva, u podnožju vidikovca Rakobarski vis (691m). Ovde je, inače, početak atraktivne pešačke staze. Mesto “Malo vrelo” predstavlja širi prostor koji obuhvata jak kraški izvor, koji odmah zatim formira potočić smirenog toka po prostranoj zaravni, da bi se potom obrušio niz vertikalnu liticu stvarajući visok kaskadni vodopad. Posle ovog vodopada, ređaju se jedan za drugim nekoliko znatno manjih ali neobično lepih bigrenih vodopada. Vodopadi su najbogatiji vodom u proleće, posle otapanja snega na Rakobarskom visu. U najtoplijem delu leta, protok vode se značajno smanjuje.

U ataru sela Ševica, na mestu zvanom “Burau”, Ševička reka, desna pritoka Peka skoro na samom izvoru stvara neobično interesantan vodopad.
Potok, koji nastaje iz snažnog kraškog izvora u podnožju visoke stene, posle 50 metara račva se na više manjih rukavaca, koji zatim padaju sa bigrene terase, široke oko 30 metara, stvarajući veći broj minijaturnih kaskadnih vodopada u vidu tankih, čipkastih vodenih zavesa.
Kučevska (Zviška) potajnica se nalazi  na ulazu u Kaonsku klisuru, sa desne strane  Peka. Predstavlja veliku prirodnu  retkost-izvor koji  povremeno daje vodu, a povremeno presušuje, što se dešava  sa velikom  pravilnošcu. Potajnice su redak prirodni fenomen. U svetu ih ima svega 30, a u Srbiji 4. Predstavljaju kraške izvore kod kojih se naizmenično, u kratkom periodu smenjuju intervali isticanja vode do potpunog presušivanja, uz čudne, karakteristične zvuke, što čitavom procesu daje tajanstven, gotovo mističan karakter.

Polazak:        
Polazak 30. januara 2021. godine (subota) u 6 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Požarevac – Salakovac – Turija – manastir Tumane – Rakova Bara. Tokom putovanja pridržavamo se aktuelnih epidemioloških mera: korišćenje maske i ograničen broj putnika u autobusu.

Cena:             
Cena prevoza je 1600 dinara za prevoz autobusom sa ograničenim brojem putnika. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1600 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
08:15 – Dolazak do manastira Tumane. Obilazak manastira i isposnice svetog Zosima Tumanskog u trajanju od sat i 15 minuta.
09:50 – Dolazak na početnu tašku pešačenja u Rakovoj Bari. priprema za pešačenje.
10:00 – Polazak na pešačku turu dužine 16km.
12:00 – Izlazak na Rakobarski vis (691n). Pauza od 15 minuta.
13:30 – Dolazak do pećine Vrteć. Pauza od 15 minuta.
15:30 – Dolazak do vodopada Burev. Pauza od 15 minuta.
17:00 – Završetak pešačenja u Ševicama.
17:30 – Dolazak u Kučevo. Pauza za ručak/večeru (ako to budu moguće zbog epidemioloških mera).
19:00 – Polazak za Beograd.
21:00 – Dolazak u Beograd.

Dužina staze je oko 16km, a visinska razlika je oko 500m. Ukupan uspon/ spust iznosi oko 650 m. 

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2021. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Ako bude mogućnosti (zbog epidemiološke situacije) svartićemo u neki od restorana u Kučevu.

Povratak:      
Istog dana u 19 časova. Maršruta povratka je: Ševica – Kučevo – Turija – Salakovac – Požarevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21 čas.

Rok za prijavu: 
Do popune mesta.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                             email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Boban Stojiljković            tel.: 069 773 703

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.
Za putovanja koja organizuje PD Krug iz Beograda nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja (Sl. glasnik RS br. 2/2016).

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu