SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

RAM-ZATONJE

27. OKTOBAR 2018. GODINE

NEMA VIŠE SLOBODNIH MESTA. MOŽETE SE PRIJAVITI SAMO NA LISTU ČEKANJA.

Ram-00

Ram je tvrđava na obali Dunava u istoimenom selu, udaljena 25km od Požarevca odnosno 15km od Velikog Gradišta. Smeštena je na steni koja se sa severoistočne strane spušta ka Dunavu, a pretpostavlja se da je grad podignut nasuprot tvrđavi Haram koja se nalazila na drugoj strani reke od koje danas nije ništa ostalo. Danas su ostaci grada u dosta dobrom stanju. Tvrđava Ram spada u najstarija artiljerijska utvrđenja u Srbiji. Nema pouzdanih podataka o vremenu nastanka tvrđave Ram, ali se prvi put pominje 1128. godine, kao mesto u čijoj blizini su se sukobile vizantijska i mađarska vojska.
Prva legenda postanku ovog sela vezuje se za osnivače Rima, braću Romula i Rema. Turski izvori ovaj grad nazivali su Ihram Haram. Izvesno je da je u Ramu boravio zloglasni Hunski vođa Atila, poznatiji pod nadimkom Bič božiji. Priča veli da je turski sultan Bajazit II obilazeći svoje vojnike zastao da se odmori na brežuljku sa koga se pružao lep pogled na Dunav, i suprotnu ugarsku stranu. Sedeći tako na prostirci – ihramu (turski naziv za ćilim), kažu da je zaspao. Kada se probudio osećao se kao preporođen. Posle je naredio da se na mestu njegovog ihrama sagradi tvrđava, koja je po ihramu i dobila ime. Istorijski izvori govore da je današnja tvrđava delo upravo Bajazita II. Letopisi su zabeležili da je Bajazit II (1430÷1512) posle smrti Mehmed Paše, preuzeo vlast i obnovio Ram i Kulec za potrebne borbe vatrenim oružjem.

Viminacium, današnji Kostolac, blizu Požarevca, na ušću Mlave u Dunav, jedan je od najznačajnijih rimskih gradova i vojnih logora od I do VI veka. Civilno naselje uz logor u vreme Hadrijanove vladavine (117÷138) stiče status municipijuma, grada sa visokim stepenom autonomije. U vreme vladavine Gordijana III (239) grad dobija status kolonije rimskih građana, kao i pravo kovanja lokalnog novca. Status kolonije je najviši status koji je jedan grad mogao steći u okvirima rimske imperije. Viminacijum je više puta biran za mesto koncentracije vojske i polaznu tačku u mnogobrojnim ratovima. Lokacija na Dunavu je Viminacijumu omogućila brz ekonomski razvitak. Izuzetni nalazi otkriveni na nekropolama oko grada (do sada je pronađeno preko 14.000 grobova) potvrđuju pretpostavke o velikom bogatstvu njegovih stanovnika, a freske u grobnicama predstavljaju vrhunac kasnoantičke umetnosti. Grad je više puta pustošen u najezdama Gota, Huna i konačno Avara. Unutar i oko grada otkriveni su amfiteatar, monumentalne zgrade, raskošne terme i tragovi razvijene infrastrukture, pre svega ulica, akvadukta i kanalizacije. Dosadašnja otkrića svakako su potvrdila poseban značaj Viminacijuma kao vodeće rimske metropole na ovom delu dunavskog limesa.
Srebrno jezero je veštačko jezero na desnoj obali Dunava i predstavlja njen nekadašnji rečni rukavac koji je danas zatvoren dvema branama. Nalazi se na području Braničevskog okruga u istočnoj Srbiji, na dva kilometra od Velikog Gradišta. Prosečne je širine od 300m, a prosečne dužine od 14km.

Polazak:         
Polazak 27. oktobra (subota) 2018. godine u 7 časova i 30 minuta sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Mali Požarevac – Kostolac – Viminacijum.

Cena:             
Cena prevoza je 1000 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 300 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1000 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:          
07:30 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
09:00 – Dolazak do arheološkog nalazišta i muzeja Viminacijum. Obilazak nalazišta Viminacijum u trajanju od jedan čas.
10:00 – Polazak prema tvrđavi Ram.
10:30 – Dolazak do tvrđave Ram i priprema za pešačku turu.
10:45 – Polazak na pešačku turu dužine 20, odnosno 10km.
14:00 – Dolazak u Zatonje. Pauza od 15 minuta. Oni koji ne žele više da pešače ovde će sačekati prevoz.
17:30 – Završetak pešačenja kod tvrđave Ram.
18:00 – Dolazak na Srebrno jezero. Pauza za ručak i šetnju od dva sata.
20:00 – Polazak za Beograd.
21:30 – Dolazak u Beograd.

Dužina staze je oko 20km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom od 350m. Staza spada u red lakših i primerena je svim kategorijama planinara. Postoji i opcija pešačenja samo do Zatonja i tada je dužina staze 10km sa ukupnim usponom/spustom od 250m.
Obilazak arheološkog nalazišta i muzeja Viminacijum nije obavezan i biće organizovan samo ako bude dovoljan broj prijavljenih. Cena ulaznice za obilazak Viminacijuma je 500 dinara (pojedinačna karta), 400 dinara za grupu preko 30 posetilaca i 300 dinara za penzionere.

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana-voda:  
Hrana iz ranca. Posle pešačenja odlazimo na Srebrno jezero gde ima dosta restorana sa ribljim specijalitetima.

Povratak:      
Istog dana u 20 časova maršrutom: Srebrno jezero – Požarevac – Mali Požarevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21 čas i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 20. oktobra 2018. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com

Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu