SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

RAM-ZATONJE

6. DECEMBAR 2020. GODINE

Ram-00

Ram je tvrđava na obali Dunava u istoimenom selu, udaljena 25km od Požarevca odnosno 15km od Velikog Gradišta. Smeštena je na steni koja se sa severoistočne strane spušta ka Dunavu, a pretpostavlja se da je grad podignut nasuprot tvrđavi Haram koja se nalazila na drugoj strani reke od koje danas nije ništa ostalo. Danas su ostaci grada u dosta dobrom stanju. Tvrđava Ram spada u najstarija artiljerijska utvrđenja u Srbiji. Nema pouzdanih podataka o vremenu nastanka tvrđave Ram, ali se prvi put pominje 1128. godine, kao mesto u čijoj blizini su se sukobile vizantijska i mađarska vojska.
Prva legenda postanku ovog sela vezuje se za osnivače Rima, braću Romula i Rema. Turski izvori ovaj grad nazivali su Ihram Haram. Izvesno je da je u Ramu boravio zloglasni Hunski vođa Atila, poznatiji pod nadimkom Bič božiji. Priča veli da je turski sultan Bajazit II obilazeći svoje vojnike zastao da se odmori na brežuljku sa koga se pružao lep pogled na Dunav, i suprotnu ugarsku stranu. Sedeći tako na prostirci – ihramu (turski naziv za ćilim), kažu da je zaspao. Kada se probudio osećao se kao preporođen. Posle je naredio da se na mestu njegovog ihrama sagradi tvrđava, koja je po ihramu i dobila ime. Istorijski izvori govore da je današnja tvrđava delo upravo Bajazita II. Letopisi su zabeležili da je Bajazit II (1430÷1512) posle smrti Mehmed Paše, preuzeo vlast i obnovio Ram i Kulec za potrebne borbe vatrenim oružjem.

Peščare na desnoj obali Dunava su najmanje istraženi i još uvek nisu u okviru zaštićenih područja naše zemlje. Od sela Rama preko Zatonja, Velikog Gradišta i Požežena do Golupca prostire se Ramsko-Golubačka peščara ukupne dužine 70km. Pored Ramsko-Golubačke, peščare se nalaze i na području oko Kladova i, sada već devastirane peščare na krajnjem istoku u okolini Prahova, Radujevca, Srbova i Bukovče.
Pesak između Rama i Golupca nataložio se odmah iza Ramskog tesnaca, a ispred Đerdapske klisure gde je tok Dunava usporen. Reljef ovog terena je nastao eolskom erozijom i ima tipični dinski karakter. Zahvaljujući košavi dolazi do formiranja dina i depresija među njima. Na Ramsko-Zatonjskoj peščari, pored dinskog reljefa, karakteristična je pojava “peščanih potoka” koji mestimično klize niz istočne i severozapadne padine.
U blizini sela Zatonja, sa desne strane Dunava, na nadmorskoj visini od 282m, nalazi se brdo Gorica. Sa njega se pruža predivan pogled na Dunav, Karpate i Srebrno jezero.

Polazak:        
Polazak 6. decembra (nedelja) 2020. godine u 7 časova minuta sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Požarevac – Ramska tvrđava.

Cena:             
Cena prevoza je 1200 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 200 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1200 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen niti se novac može iskoristiti za neku narednu akciju.

Plan:              
07:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
08:45 – Dolazak do tvrđave Ram. Pauza za jutarnju kafu.
09:20 – Obilazak Ramske tvrđave (ko želi).
10:00 – Priprema i polazak na pešačku turu dužine 20km.
14:00 – Dolazak u Zatonje. Pauza od 15 minuta.  
17:15 – Završetak pešačenja kod tvrđave Ram. Pauza za ručak 90 minuta.
18:45 – Polazak za Beograd.
20:30 – Dolazak u Beograd.   

Dužina staze je oko 20km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom od 350m. Staza spada u red lakših i primerena je svim kategorijama planinara. Postoji mogućnost skraćenja staze, ako se ne ide do sela Zatonja.
Obilazak Ramske tvrđave nije obavezan i biće organizovan samo ako bude dovoljan broj prijavljenih. Cena ulaznice za obilazak tvrđave je 300 dinara (pojedinačna karta), 200 dinara za grupu preko 20 posetilaca. Prilikom prijavljivanja za akciju treba se izjasniti da li želite da obilazite Ramsku tvrđavu.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Posle pešačenja napravićemo pauzu u blizini tvrđave Ram za ručak/večeru.

Povratak:      
Istog dana u 18 časova i 45 minuta maršrutom: Tvrđava Ram – Požarevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 20 časova i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 30. novembara 2020. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                            email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu