SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

RAM-ZATONJE

4. APRIL 2020. GODINE

Ram-00

Ram je tvrđava na obali Dunava u istoimenom selu, udaljena 25km od Požarevca odnosno 15km od Velikog Gradišta. Smeštena je na steni koja se sa severoistočne strane spušta ka Dunavu, a pretpostavlja se da je grad podignut nasuprot tvrđavi Haram koja se nalazila na drugoj strani reke od koje danas nije ništa ostalo. Danas su ostaci grada u dosta dobrom stanju. Tvrđava Ram spada u najstarija artiljerijska utvrđenja u Srbiji. Nema pouzdanih podataka o vremenu nastanka tvrđave Ram, ali se prvi put pominje 1128. godine, kao mesto u čijoj blizini su se sukobile vizantijska i mađarska vojska.
Prva legenda postanku ovog sela vezuje se za osnivače Rima, braću Romula i Rema. Turski izvori ovaj grad nazivali su Ihram Haram. Izvesno je da je u Ramu boravio zloglasni Hunski vođa Atila, poznatiji pod nadimkom Bič božiji. Priča veli da je turski sultan Bajazit II obilazeći svoje vojnike zastao da se odmori na brežuljku sa koga se pružao lep pogled na Dunav, i suprotnu ugarsku stranu. Sedeći tako na prostirci – ihramu (turski naziv za ćilim), kažu da je zaspao. Kada se probudio osećao se kao preporođen. Posle je naredio da se na mestu njegovog ihrama sagradi tvrđava, koja je po ihramu i dobila ime. Istorijski izvori govore da je današnja tvrđava delo upravo Bajazita II. Letopisi su zabeležili da je Bajazit II (1430÷1512) posle smrti Mehmed Paše, preuzeo vlast i obnovio Ram i Kulec za potrebne borbe vatrenim oružjem.

Viminacium, današnji Kostolac, blizu Požarevca, na ušću Mlave u Dunav, jedan je od najznačajnijih rimskih gradova i vojnih logora od I do VI veka. Civilno naselje uz logor u vreme Hadrijanove vladavine (117÷138) stiče status municipijuma, grada sa visokim stepenom autonomije. U vreme vladavine Gordijana III (239) grad dobija status kolonije rimskih građana, kao i pravo kovanja lokalnog novca. Status kolonije je najviši status koji je jedan grad mogao steći u okvirima rimske imperije. Viminacijum je više puta biran za mesto koncentracije vojske i polaznu tačku u mnogobrojnim ratovima. Lokacija na Dunavu je Viminacijumu omogućila brz ekonomski razvitak. Izuzetni nalazi otkriveni na nekropolama oko grada (do sada je pronađeno preko 14.000 grobova) potvrđuju pretpostavke o velikom bogatstvu njegovih stanovnika, a freske u grobnicama predstavljaju vrhunac kasnoantičke umetnosti. Grad je više puta pustošen u najezdama Gota, Huna i konačno Avara. Unutar i oko grada otkriveni su amfiteatar, monumentalne zgrade, raskošne terme i tragovi razvijene infrastrukture, pre svega ulica, akvadukta i kanalizacije. Dosadašnja otkrića svakako su potvrdila poseban značaj Viminacijuma kao vodeće rimske metropole na ovom delu dunavskog limesa.

Polazak:        
Polazak 4. aprila (subota) 2020. godine u 7 časova i 30 minuta sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Mali Požarevac – Kostolac – Viminacijum.

Cena:             
Cena prevoza je 1000 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 200 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1000 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:              
07:30 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
09:00 – Dolazak do arheološkog nalazišta i muzeja Viminacijum. Obilazak nalazišta Viminacijum u trajanju od jedan čas.
10:00 – Polazak prema tvrđavi Ram.
10:30 – Dolazak do tvrđave Ram i priprema za pešačku turu.
10:45 – Polazak na pešačku turu dužine 20km.
14:00 – Dolazak u Zatonje. Pauza od 15 minuta.  
17:30 – Završetak pešačenja kod tvrđave Ram. Pauza za ručak 90 minuta.
19:00 – Polazak za Beograd.
20:30 – Dolazak u Beograd.  

Dužina staze je oko 20km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom od 350m. Staza spada u red lakših i primerena je svim kategorijama planinara. Postoji mogućnost skraćenja staze ako se ne ide do sela Zatonja.
Obilazak arheološkog nalazišta i muzeja Viminacijum nije obavezan i biće organizovan samo ako bude dovoljan broj prijavljenih. Cena ulaznice za obilazak Viminacijuma je 600 dinara (pojedinačna karta), 500 dinara za grupu preko 30 posetilaca i 400 dinara za penzionere.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Posle pešačenja napravižemo pauzu u blizini tvrđave Ram za ručak/večeru.

Povratak:      
Istog dana u 19 časova maršrutom: Tvrđava Ram – Požarevac – Mali Požarevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 20 časova i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 30. marta 2020. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                            email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu