SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

AZBUKOVICA-RUST

14. NOVEMBAR 2020. GODINE

Rust-00

Azbukovica je bila naseljena još u praistoriji o čemu svedoče ostaci nadgrobnih humki iz tog vremena u Lonjinu i gradinska naselja u Rujevcu. U vreme Rimskog carstva ovaj kraj je pripadao provinciji Dalmacija i kroz njega je prolazio put koji povezuje Domaviju (sadašnja Srebrenica) i Singidunum (sadašnji Beograd). Za zaštitu tog puta i puta dolinom Drine, Rimljani su podigli nekoliko utvrđenja Đurim, Nemić, Gradac i Kulina-Mikuljak.
Azbukovica je postala deo Osmanskog carstva odmah posle pada Smedereva 1460. godine. Zbog značaja rudnika Crnča, ova oblast je bila carski has (carski feudalni posed). Turci su joj dali naziv “has Bukovica” po najvećem tadašnjem selu Bukovici i iz toga je nastao sadašnji naziv kraja – Azbukovica. Turci će utvrditi, ojačati i naseliti srednjovekovnu tvrđavu Soko grad, koja će biti neosvojiva sve do predaje 1863. godine kada je i porušena. Danas se, podno turskih građevina, na tom mestu nalazi manastir Svetog Nikole.

Azbukovica je brdsko-planinsko područje u zapadnoj Srbiji, na reci Drini, sa svojom prestonicom Ljubovijom. Nalazi se na granici sa Republikom Srpskom. Reka Drina odvaja Azbukovicu od opština Srebrenica i Bratunac u dužini od 38km. Vrh Rust (1090m) je smešten u Podrinjskoj regiji Azbukovice i nalazi se u severo-zapadnom produžetku grebena Gvozdačkih stena.

Polazak:        
Polazak 14. novembra (subota) 2020. godine u 6 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Valjevo – Debelo Brdo – Rogačica – Bačevci – Strmovo.

Cena:             
Cena prevoza je 1900 dinara za prevoz kombijem. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1900 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac neće biti vraćen.

Plan:
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza u okolini Valjeva.
08:00 – Dolazak u restoran Duga. Pauza od 30 minuta.
10:25 – Dolazak u Strmovo, polazna tačka za pešačenje.
10:30 – Polazak na pešačku turu dužine 16km.
13:30 – Izlazak vrh Rust (1090m). Pauza od 20 minuta.
17:50 – Završetak pešačenja u Bačevcima.
18:00 – Polazak za Beograd. Usputna kratka pauza za večeru.
22:30 – Dolazak u Beograd.

Dužina staze je oko 16km, a visinska razlika je oko 900m. Ukupan kumulativni uspon iznosi 350m, a spust 850m. 

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Na stazi ima dva izvora vode na prvom delu staze (pre uspona na vrh Rust). Na povratku za Beograd pravimo kratku pauzu za večeru (verovatno u restoranu Duga).

Povratak:      
Istog dana u 18 časova, maršrutom: Strmovo – Bačevci – Rogaćica – Debelo Brdo – Valjevo – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 9. novembra 2020. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                             email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Boban Stojiljković            tel.: 069 773 703

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu