SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

SOKOLOVAC-ĐERDAPSKA KLISURA

17. NOVEMBAR 2018. GODINE

NEMA VIŠE MESTA.

Coka Njalta-00

Đerdapska klisura se postepeno formira posle ušća Nere gde Dunav naglo skreće prema jugu i počinje svoje usecanje u obronke Karpatskih planina. Prolazi pored rumunskog mesta Bazijaš, od kojeg je Cvijić smatrao da počinje Đerdapska klisura. Na svom putu od Golupca do Sipa, na Dunavu se smenjuju klisure i kotline, što predstavlja posebnu privlačnost ovog prostora. Pejzaž se neprestano menja, reka se sužava na nekoliko stotina metara, sa liticama visokim i do 550m u klisuri Gospođin vir, da bi se ubrzo u Donjomilanovičkoj kotlini proširila do 2km. U Malom kazanu se Dunav sužava na 180m i obali je lakše pristupiti sa plovnih objekata nego sa puta
Na lokalitetu Gospođin vir se nalaze ostaci rimskog puta i kule stražare, u neposrednoj blizini, na potezu Manastir, su srednjovekovna crkva sa nekropolom i naselje, a tu je i lokacija sa praistorijskim naseljem. Zajedno čine jednu širu celinu, koja pokazuje dugi raspon života na ovom veoma skučenom prostoru između Dunava i stenovite obale.
Sokolovac je najistaknutiji vrh u klisuri Gospođin vir, nadmorske visine 626m. Sa Sokolovca se vidi čitava klisura Gospođin vir, od Bosmana do Grebena. 
Lokalitet ″Kanjon Boljetiske reke – Greben″, površine 102,48ha, obuhvata klisuru Boljetinske reke pre ušća u Dunav, padine Vlasca i Boljetinskog brda. Greben se nalazi se na kraju Boljetinskog brda uz obalu Dunava. Njegova lepota i značaj nisu u nadmorskoj visini (119m), niti prema prisutnoj vegetaciji, već prema morfologiji i formacijama koje su tu razvijene. Sa Grebena se vidi klisura Gospođin vir, nalazište Lepenski Vir, mitološki Treskavac u Rumuniji i Donjomilanovačka kotlina.

Arheološko nalazište Lepenski Vir nalazi se u Đerdapskoj klisuri, na niskoj dunavskoj terasi. To je središte jedne od najznačajnijih praistorijskih kultura. Na lokalitetu Lepenskog Vira otkriveni su ostaci sakralne arhitekture iz vremena 6500. do 5500. godina pre nove ere. U središtu naselja nalazio se prostrani trg, koji je bio mesto obavljanja raznih rituala. Na osnovu oblika i proporcija staništa može se utvrditi da su graditelji Lepenskog Vira raspolagali određenim matematičkim znanjima. Oko ognjišta su bile smeštene skulpture velikih oblutaka koji prikazuju ljudsku figuru na kojoj je prvobitno oblikovana samo glava. U kasnijoj fazi, skulputure dobijaju oblik ljudske figure i postaju pravi idoli. Na njima su najčešće modelovane ribolike ljudske glave, riba, jelen, a na nađenim predmetima su ugravirane zagonetne predstave: znaci slični koordinatnom sistemu, skice, slova, brojke, predeli.

Polazak:         
Polazak 17. novembra (subota) 2018. godine u 6 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Mali Požarevac – Veliko Gradište – Golubac – Lepenski vir.

Cena:             
Cena prevoza je 1300 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 300 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1300 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:          
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
08:00 – Dolazak u Golubac. Pauza od 30 minuta.
08:30 – Polazak prema polaznoj tački za pešačenje – tunel broj 17 (ušće Pesače u Dunav).
09:15 – Dolazak do tunela broj 17 i priprema za pešačenje.
09:30 – Polazak na pešačku turu dužine oko 18km.
12:30 – Izlazak na Sečinski vrh. Pauza od 30 minuta.
14:00 – Silazak do reke Pesača i nastavak pešačenja prema kanjonu Boljetinske reke.
17:00 – Završetak pešačenja kod Lepenskog vira. Pauza za ručak.
19:00 – Polazak za Beograd.
21:30 – Dolazak u Beograd.

Dužina staze je nešto manje od 18km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom od 800m. Staza spada u red srednje teških i nije tehnički zahtevna. Postoji i opcija pešačenja samo do vidikovca na Sečinskom vrhu i povratak do polazne tačke. U tom slučaju je dužina staze 12km sa ukupnim usponom/spustom od 550m.
Ko bude želeo može da poseti arheološko nalazište Lepenski vir. Cena pojedinačne ulaznice je 450 dinara, a za grupe 350 dinara. Deca do 15 godina plaćaju 250 dinara.

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana-voda:  
Hrana iz ranca. Pešačenje završavamo kod Lepenskog vira gde postoji dobar restoran (specijalitet je beli sir na žaru).

Povratak:      
Istog dana u 19 časova maršrutom: Lepenski vir – Golubac – Veliko Gradište – Mali Požarevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21 čas i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 6. novembra 2018. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu