SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

STRAŽA - OTKAZUJE SE AKCIJA ZBOG VREMENSKE SITUACIJE

16. JUN 2018. GODINE

Straza-00

Kučajske planine su smeštene između reka Resave, Zlotske reke i Crnog Timoka. Kučajske planine se dele na Severne i Južne Kučajske planine. Severne Kučajske planine zauzimaju položaj uz desnu obalu Dunava severno od Majdanpeka i Kučeva dok se južne Kučajske planine nalaze istočno od Ćuprije i Praćina, a zapadno od Bora. Kučajske planine protežu se u pravcu severoistok – jugozapad u dužini od 40 kilometara sa najvišim vrhom Velika Tresta koji se nalazi na 1284 metara nadmorske visine uz visove Koprivno brdo, Javorište i Malinik. Zbog izuzetnih prirodnih lepota, krškog reljefa te raznih drugih znamenitosti Kučajskih planina ovo područje proglašeno je Parkom prirode.
Kučajske planine odlikuju se karbonatnom podlogom i kraškim reljefom što je razlog zašto na ovom području nema rijeka već samo ponornice kao što su Dubašnica, Žljebura i Lazarev kanjon. Krški reljef je razlog zašto se na ovom području nalaze ledenice, plitke jame sa snegom i ledom te brojni speleološki objekti odnosno jame i pećine kao što su Lazareva, Ravanička, Bogovinska i Vernjikica. Ovde se nalazi i Brezovička površ na kojoj se nalaze brojne kraške uvale kao što su Igrište, Torovište, Velika i Mala Brezovica. Na području Kučajskih planina ističe se bogata i raznovrsna flora s velikim brojem endemiteta. Na području ove planine prevladavaju zajednice hrastova, sladuna i cera sa Grabić, mešovite zajednice bukve, jele, hrasta, jasena, oraha, leske, crnog bora i tise. Na Kučajskim planinama na visini od 1100 metara izvire reka Resava u čijem se gornjem toku nalazi prašuma odnosno rezervat Vinatovača na kojem već 350 godina nije bilo posečeno nijedno stablo i koje je sačuvano od ljudskog uticaja.

Polazak:
Polazak 16. juna 2018. godine u 6 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Petrovac na Mlavi – Žagubica – Vrelo Mlave – vodopad Buk.

Cena:
Akcija je ograničena na 20 učesnika. Cena prevoza je 1600 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1600 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac neće biti vraćen.

Plan:
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
09:15 – Dolazak u Žagubicu. Pauza od 45 minuta na vrelu Mlave.  
10:30 – Polazak na pešačku turu.
13:00 – Izlazak na Stražu (1256m). Pauza od 15 minuta.
15:30 – Pauza od 15 minuta na koti 948.
17:30 – Završetak pešačenja.
18:00 – Dolazak do vrela Mlave.
19:30 – Polazak za Beograd.
22:30 – Dolazak u Beograd.

Dužina ture je oko 17 km sa ukupnim usponom/spustom oko 700 m. Kreće se od vodopada Buk pa južno, odnosno jugo-istočno izbijamo na greben Straže (1256m). Odatle nastavljamo severno prema vrhovima Mali Lisac (1054m) i Veliki Lisac (1111m). Na raskrsnici južno od vrha Mali Lisac skrećemo zapadno u pravcu Rečke, odnosno vrha Rečka glava (914m). Tu zatvaramo krug i ponovo dolazimo do vodopada Buk.

Oprema:
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Na stazi nema izvora vode. Nakon pešačke ture pauza u restoranu kod vrela Mlave u trajanju od sat i 30 minuta.

Povratak:
Istog dana, 16. juna 2018. godine u 19 časova i 30 minuta maršrutom: Vrelo Mlave – Žagubica – Petrovac na Mlavi – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa i 30 minuta.

Rok za prijavu:
Do popune mesta.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com

Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu