SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

SUBOTIČKA PEŠČARA

16. MART 2019. GODINE

SU pescara-00

Predeo izuzetnih odlika “Subotička peščara” se nalazi na krajnjem severu Bačke, neposredno uz granicu Srbije sa Mađarskom, na području Subotičko-Horgoške peščare. Južnu granicu zaštićenog prirodnog dobra čine rubni delovi urbanih zona naselja Kelebija, Subotica, Palić, Hajdukovo i Bački Vinogradi. Najveća nadmorska visina Subotičko-horgoške peščare je 137m na njenom severozapadnom delu, a najniža 95m na području Horgoša.
Područje ima karakter šumo-stepe sa većim i manjim šumskim kompleksima, većinom antropogenog porekla. Šume su slabog kvaliteta (bagrem, koprivić, američki jasen) i druge alohtone vrste su najzastupljenije, dok su domaće (sive topole i bele topole) u malim samoniklim celinama. Hrast lužnjak je nekad pokrivao veći deo površine (što dokazuju geobotaničko-polenološka ispitivanja), ali je do danas gotovo istrebljen.
Floru odlikuje prisustvo peščarskih endema i subendema, od kojih je nekima ovo jedino nalazište u Srbiji. Takvi su peščarski mrazovac, šafranjika, peščarski, ili kasni karanfil, peščarska perunika, peščarski različak, kovilje i dr.
Fauna je takođe interesantna, sa zabeleženih 170 vrsta ptica (po čemu je područje uvršteno u međunarodno značajno za ptice – IBA), i prisutnog mnoštva beskičmenjaka, gmizavaca, vodozemaca i sisara, od kojih se izdvajaju stepski gušter, barska kornjača, ptica modrovrana, insekt veliki balegar. Da ovo područje još uvek može da iznenadi skrivenim vrednostima dokaz su dve novije otkrivene vrste: mala populacija leptira močvarni mravnik i panonska podvrsta slepog kučeta.

Polazak:         
Polazak u subotu, 16. marta 2019. godine u 6 časova i 30 minuta sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Novi Sad – Subotica.

Cena:             
Cena prevoza je 1500 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata iznosi 600 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1500 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:
06:30 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske.
09:00 – Dolazak u Suboticu.
09:15 – Nakon pripreme za pešačenje, zajedno sa planinarima iz PSK “Spartak”,  krećemo na pešačku turu dužine 24 ili 16km.
16:30 – Završetak pešačenja, nakon čega odlazimo do Subotice gde ćemo imati dovoljno vremena za obilazak znamenitosti grada i ručak u nekom od restorana.
19:30 – Polazak za Beograd.
22:00 – Dolazak u Beograd.

Dužina staze je oko 24km stim da se može skratiti na 16km. Ukupan uspon/spust je zanemarljiv, manje od 50m.

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu.

Hrana-voda:  
Hrana i voda iz ranca. Nakon završenog pešačenja može svratiti na ručak u neki od restorana u Subotici.

Povratak:      
Istog dana u 19 časova i 30 munuta, obrnutom maršrutom. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22  časa.

Rok za prijavu: 

Do 12. marta 2019. godine.

Vođa akcije:
Dušanka Grujić                   tel.: 060 / 080 2211                            email: dusankagrujic@hotmail.com
Pomoćnik:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                               email: vojnovicmilan@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu