SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

PRENJ-HERCEGOVAČKI HIMALAJI

12-14. OKTOBAR 2018. GODINE

Prenj-000

Prenj je visoki planinski masiv u severnom delu Hercegovine. Nazivaju ga i “Hercegovačkim Himalajima”. Okružuje ga u širokom luku reka Neretva, od mesta Glavatičevo (na severoistoku) sve do Bijelog polja kod Mostara (na jugoistoku). Padine Prenja prema obalama Neretve vrlo su strme.
Prenj je išaran dolinama i kanjonima, visokim vrhovima i liticama. Ovdje se nalazi 11 (prema drugima 10) vrhova viših od 2000 metara. Najviši vrh Prenja je Zelena glava(2155m). On je deo Visokogorske hercegovačke transverzale.
Na rubovima planinskog područja nalazi se više prirodnih i veštačkih jezera kao što je Boračko jezero (prirodno) i veštačka jezera na reci Neretvi: Jablaničko, Grabovičko i jezero Salakovac. Prema jugozapadu i jugoistoku, uz rubne delove Prenja prostiru se polja: Bijelo polje, Velika draga, Hansko polje i planina Bahtijevica (nadmorske visine 1163m, ogranak planine Prenja). Sa suprotnih obala reke Neretve okružuju ga planine Visočica s istoka, Bjelašnica sa severoistoka, Bitovnja sa severa, Čvrsnica sa zapada; s juga, odvojen prevojem Rujište (1050m) Velež (1969m) te Crvanj (1921m) s jugoistoka.

Boračko jezero je prirodno planinsko jezero, ledničkog porekla, koje se nalazi na severoistočnoj strani masiva Prenja, između kanjona Neretve i viskoplaninskog područja Prenja Okruženo je s jugozapada pošumljenom Crnom Gorom (1595m), s istoka Tranjinom (1055m), s jugoistoka Košutom (490m), sa severa ga odvaja od Boraka strmi Krstac (700 – 800m). Kotlina u kojoj se formiralo jezero ima levkasto-amfiteatralni oblik i taj je bazen nastao procesom ledničke erozije. Jezero dobija vodu od Boračkog potoka i brojnih okolnih izvora, kojih ima i po dnu jezera. Iz jezera ističe Šištica, koja se posle kratkog toka od 3km, klisurom dugom 6km i dubokom 60m, ruši 30m visokim vodopadom u Neretvu.
Mostar je grad u Bosni i Hercegovini, kulturno i upravno središte Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Ime je dobio po čuvarima mostova (mostarima), na obalama reke Neretve. Grad je poznat po čuvenom Starom mostu. Most je sagrađen između 1557. i 1566. godine po nalogu sultana Sulejmana Veličanstvenog, koji je gradnju mosta poverio Mimaru Hajrudinu. Stari most je prvi kulturni spomenik u Bosni i Hercegovini koji se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika kulture sveta.

Polazak:         
Polazak 12. oktobra 2018. godine (petak) u 6 časova sa  ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Zvornik – Han pijesak – Sarajevo – Konjic – Boračko jezero – Planinarski dom Rujište.

Cena:             
Ukupna cena akcije je 5000 dinara za 20 učesnika akcije. Akcija je ograničena na 20 učesnika. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 3000 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac neće biti vraćen. Cena akcije obuhvata: prevoz, putarine, parkinge, sportsko osiguranje, smeštaj i hranu za vozača i organizacione troškove akcije. U cenu akcije nije uključeno prenoćište u PD Rujište i PD Bijele vode. Cena prenoćišta za dve noći u ovim domovima košta 20KM, nešto malo više od 10€.

Plan:
Petak, 12. oktobar
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputne pauze po potrebi.
15:00 – Dolazak do Boračkog jezera. Šetnja oko jezera u trajanju od 2 sata.
19:30 – Dolazak u PD Rujište.

Subota, 13. oktobar
06:00 – Ustajanje i doručak.    
07:00 – Polazak na pešačku turu prema PD Bijele vode.
09:00 – Dolazak do PD Bijele vode. Pauza od 15 minuta. Ostavljamo višak stvari u domu.
13:00 – Izlazak na vrh Zelena glava (2155m) najviši vrh Prenja. Pauza od 30 minuta.
13:30 – Povratak prema PD Bijele vode.
17:00 – Dolazak u PD Bijele vode. Druženje u domu.

Staza je dužine oko 22km sa ukupnim (kumulativnim) usponom od 1300m i  spustom od 900m. Poslednjih 3-4km pre vrha Zelena glava počinje strmiji uspon sa siparom. Završni uspon sa prevoja između Otiša i Zelene glave osiguran je sajlom.

Nedelja, 14. oktobar
06:00 – Ustajanje, doručak i pakovanje stvari.  
07:00 – Polazak prema planinarskom domu i izletištu Rujište.
09:00 – Dolazak do PD Rujište. Prepakivanje stvari.
09:30 – Polazak prema Mostaru.
10:30 – Dolazak u Mostar. obilazak Mostara u trajanju od 2 sata i 30 minuta.
13:00 – Polazak za Beograd. Usputna pauza pauza za ručak.
22:30 – Dolazak u Beograd.

Staza je dužine oko 7km sa ukupnim (kumulativnim) usponom od 100m i spustom od 500m.

Oprema:        
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Poneti kacigu i rukavice jer na stazi ima sipara a završni uspon je osiguran sajlom. U planinarskim domovima nema posteljine pa je potrebno poneti vreću za spavanje. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu (ili pasos), zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana-voda:  
Hrana iz ranca. Poneti dovoljno vode naročito za prvi dan. Kod PD Bijele vode postoji bunar pitke vode.

Povratak:      
U nedelju 14. oktobra u 13 časova maršrutom: Mostar – Jablanica – Konjic – Sarajevo – Han pijesak – Zvornik – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa i 30 minuta.

Rok za prijavu: 
Do 7. oktobra 2018. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com

Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu