SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

SOPOTNICA I JADOVNIK

14-16. JUN 2024. GODINE

Sopotnica-00

Spomenik prirode “Slapovi Sopotnice” obuhvata izvorište površinskog toka reke Sopotnice sa više stalnih i povremenih karstnih vrela i izvora koji formiraju tokove. Ti tokovi se najpre spajaju, zatim granaju i formiraju seriju vodopada. Pored toka i vodopada veliku atrakciju predstavlaju stare i obnovljene vodenice.
Bigar je nastao od izvorskih sedimenata oko gornjeg toka Sopotnice i prostire se od najviših vrela ispod krečnjačkog odseka Podstijenja na 1120m nadmorske visine, do poslednjeg vodopada na 850m nadmorske visine. Akumulirane naslage bigra, oblikovane u 7 nivoa zaravnjenih lepezastih kaskada, različitih dimenzija i izraženosti, slapovito obrušavanje vode i brojni vodopadi na ivicama bigrenih terasa, osnovna su vrednost ovog spomenika prirode. Po atraktivnosti se izdvaja “Veliki vodopad”.
Bioflora Sopotnice obuhvata 62 vrste, od čega 10 jetrenjača i 52 vrste mahovine, što predstavlja visok diverzitet za izuzetno malo područje.
Etno-kulturni ambijent ovog područja sa brojnim specifičnostima mešovite etničke sredine, tradicionalnim gostoprimstvom u selu, uz obilje vrednih objekata narodnog graditeljstva predstavljaju važan element ukupne vrednosti doline Sopotnice.

Jadovnik je planina u zapadnoj Srbiji, jugoistočno od Prijepolja, i 15 km zapadno od Sjenice. Dugačka je 12 km, sa najvišim vrhom Katunićem sa nadmorskom visinom od 1734m. Pripada starovlaškoj grupi dinarskog sistema, pravca pružanja jugoistok-severozapad uz samu kotlinu reke Lim, koja je granica planine sa zapadne strane. Sa druge strane pomenute kotline nalaze se obronci planine Kamene gore, a nešto severnije je planina Pobijenik. Na istoku obronci Jadovnika sežu do doline reke Uvac, a na severu do doline, odnosno kanjona reke Mileševke, koja ih odvaja od planine Zlatara. Na Jadovnik se, na jugu, nadovezuje planina Ozren, sa najvišim vrhom Velika greda (1585m). Središnji deo planina izgrađen je od trijaskih peščara i krečnjaka koji leže u dijabaz-rožnjačkom terenu, a jugoistočni od serpentina.

Polazak:        
Polazak 14. juna 2024. godine (petak) u 6 časova sa  ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Ljig – Rudnik – Čačak – Užice – Nova Varoš – Prijepolje – Sopotnica.

Cena:             
Cena prevoza je 6000 dinara. Cena prenoćišta je 2400 dinara (dve noći u višekrevetnim sobama planinarskog doma Sopotnica) i plaća se na licu mesta. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 6000 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:
Petak, 14. jun
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputne pauze po potrebi.
11:30 – Dolazak do manastira Svetog Kozme i Damjana. Pauza za obilazak manastura.
12:00 – Polazak na pešačku turu dužine 14km.
17:30 – Dolazak do manastira Mileševa. Pauza za obilazak manastira.
19:00 – Dolazak u Sopotnicu i razmeštaj po višekrevetnim sobama planinarskog doma Sopotnica.

Staza je dužine oko 14km sa ukupnim (kumulativnim) usponom manjim od 100m i spustom od 1000m. Oni koji ne žele da pešače mogu prevozom da odu do manastira Mileševa i tamo sačekaju grupu koja pešači.

Subota, 15. jun
07:00 – Ustajanje i priprema za pešačku turu.
08:00 – Polazak na pešačku turu po planini Jadovnik do njenog najvišeg vrh Katunić (1733m).
17:00 – Završetak pešačenja u Sopotnici.

Staza je dužine oko 23km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom od 750m. Staza je povratnog tipa i nije komplikovana tako da se u svakom trenutku može prekinuti pešačenje i vratiti u Sopotnicu.  

Nedelja, 16. jun
07:00 – Ustajanje, pakovanje stvari u prevoz i priprema za obilazak vodopada Sopotnica.     
08:00 – Polazak na pešačku turu dužine 9km.
12:00 – Završetak pešačenja u Sopotnici.
13:00 – Polazak za Beograd. Usputna pauza u nekom od restorana za ručak.
21:00 – Dolazak u Beograd.

Staza je dužine oko 9km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom od 400m. Moguće je skraćenje staze ako se izabere opcija sa dužim boravkom oko samog vodopada.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2024. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Ako bude mogućnosti možemo organizovati ishranu u planinarskom domu ili okolnim domaćinstvima.

Povratak:      
U nedelju 16. juna u 13 časova maršrutom: Sopotnica – Nova Varoš – Čačak – Ljig – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 21 čas.

Rok za prijavu: 
Do popune mesta.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                            email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.
Za putovanja koja organizuje PD Krug iz Beograda nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja (Sl. glasnik RS br. 2/2016).

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu