SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

VITOŠA - BUGARSKA

22-23. DECEMBAR 2018. GODINE

Vitosa-00

Veliki deo planine Vitoše čini nacionalni park, istoimenog naziva, u kom se nalaze i najviše posećene turističke atrakcije ovog geografskog predela. Vitoša je jedan od najstarijih nacionalnih parkova ne samo u Bugarskoj već i na celom Balkanu, ali i jedan od najstarijih u Evropi. Na području nacionalnog parka nalazi se i mesto Knjaževo, koje je prepuno mineralnih izvora. Područje o kome se vodi posebna briga i pažnja je rezervat “Torfeno branište”, koji je bio prvi izvor vode za nekadašnju Sofiju.

Vitoša je vulkanskog porekla i nastala je kao rezultat aktivnosti vulkana. Oblikovana je sporim savijanjem granitnih slojeva stena i postepenim izdizanjem tog područja. Iako na prvi pogled deluje kao pravilna kupa, ona se sastoji od više brežuljaka koji se uzdižu jedan iznad drugog. Dugačka je 19 km a široka 17 km.
Na vrhu Vitoše se nalazi meteorološka stanica koja je izgrađena još 1935. godine, ali još uvek funkcioniše. Danas se koristi i kao odmaralište za planinare i izletnike, ali takođe i kao tačka na kojoj se nalazi spasilačka stanica.
Vitoša broji  10-tak vrhova koji idu preko 2.000 metara nadmorske visine. Najveći vrh se zove Černi (crni) vrh i visok je 2290m.

Polazak:        
Polazak 22. decembra 2018. godine (subota) u 6 časova sa  ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Pirot – Dimitrovgrad – Sofija – PD Aleko (Vitoša).

Cena:             
Cena akcije je 52€ (u dinarskoj protivvrednosti – kurs Narodne banke Srbije) za 30 učesnika akcije. Za 20 učesnika akcije doplata je 5€. Cena akcije obuhvata organizacione troškove, prevoz, putarine, parkinge i smeštaj (1 noćenje). Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 50€. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen.

Plan:
Subota 22. decembar
06:00 – Polazak sa ugla Sarajevske i Drinske.
10:00 – Dolazak u Pirot. Pauza od sat vremena.
12:00 – Dolazak na granični prelaz Srbija-Bugarska.
13:00 – Završetak graničnih formalnosti.
14:30 – Dolazak do sportske prodavnice Decathlon u Sofiji. Kupovina u trajanju od 2 sata.
16:30 – Polazak prema planinarskom domu Aleko na Vitoši.
17:30 – Dolazak u planinarski dom Aleko. Razmeštaj po sobama.
18:00 – Druženje sa planinarima PSK Bistra – Skoplje.

Nedelja 23. decembar
07:00 – Polazak na pešačku turu dužine 11,5km.
08:40 – Izlazak na Crni vrh (2290m) najviši vrh Vitoše. Pauza od 30 minuta.
11:45 – Završetak pešačenja kod PD Aleko.
13:30 – Polazak za Beograd.
15:00 – Dolazak do graničnog prelaza Bugarska-Srbija.
16:00 – Završetak graničnih formalnosti.
17:00 – Dolazak u Pirot. Pauza od sat vremena.
18:00 – Polazak za Beograd.
22:00 – Dolazak u Beograd.

Staza je dužine 11,5km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom oko 500m i spada u red srednje laganih tura.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, pasoš, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. U PD Aleko ima restoran u kome se može kupiti hrana i piće.

Povratak:      
U nedelju 23. decembra u 18 časova maršrutom: PD Aleko – Sofija – Dimitrovgrad – Pirot – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa.

Rok za prijavu: 
Do 14. decembar 2018. godine.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 062 210 381                              email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu