SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

ŽELJIN - SUTELICA

18-19. JUL 2020. GODINE

Zeljin-00

Željin je planina u centralnoj Srbiji između donjeg Ibra i planina Kopaonik, Goč i Stolovi. Spada u grupu Kopaoničkih planina. Razvođe je izvorišnog dela reke Rasine, pritoke Zapadne Morave i reka Jošanice i Gokčanice, pritoka Ibra. Sa istoimenim najvišim vrhom 1785m izdiže se sa zapadne strane Župe aleksandrovačke štiteći od vetrova čitavo župsko vinogorje.
Željin je planina koju često posećuju palninari i ostali ljubitelji prirode iz okolnih gradova: Kruševca, Aleksandrovca, Brusa, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i drugih mesta. Planina je prepoznatljiva po svoja dva vrha, severnom (1785m najviši vrh) i južnom koji je nešto niži. Kao jedna od vodom najbogatijih planina u Srbiji ima bogat biljni i životinjski svet, obiluje mineralnim izvorima i poseduje izuzetan šumski prekrivač.Poznati su termalni mineralni izvori u Jošaničkoj banji sa temperaturom vode od 48º do 80ºC. U prošlosti se na Željinu vadila olovna ruda. Ovo podneblje je pogodno za uzgajanje malina i kupina, te se lokalno stanovništvo, pored stočarstva, bavi i ovom vrstom voćarske proizvodnje. Od ostalih poljoprivrednih kultura najzastupljeniji je krompir. Najviši vrhovi Željina, oni zbog čijeg je oblika planina i dobila ovo ime, zovu se Rogavska čuka, visoka od 1785m, i Ploška čuka, sa visinom od 1779m. Sama planina je relativno pristupačna i može se osvojiti iz dosta različitih pravaca. Najčešći pravci su iz Mitrovog Polja preko Vranje stene, sa prevoja Karaula u mestu Ploča, kao i iz mesta Rokci i Jelakci (takođe se nalaze na putu Aleksandrovac-Jošanička Banja.

Blagorodnost, od prirode data, nije dovoljna sama po sebi ne bi li ljudi bolje živeli. Valja svu tu pitomu i plodonosnu zemlju obrađivati, neprestano raditi, teško, ali i kako drugači. I tako, vekovima unazad, kada bi vredni seljaci Župe aleksandrovačke naporno radili u svojim vinogradima i njivama, pogledali bi u trenutku ka zapadu, preko reke Rasine, i njihov pogled bio bi zaustavljen ka dvozubom ili dvoglavom vrhu koji para nebeski svod. A onda bi pomislili i uporedili izgled ovih vrhova, koji je identičan jedrim ženskim grudima. Kod seljaka, usred teškog posla, javila bi se želja za malo odmora, za uživanje u strastima i zadovoljstvu života, i to onom na šta ovi vrhovi, čudnog oblika, nagone. Onda, u vremenima kada je bilo jako teško, gotovo neizvodljivo popeti se na njih. Kada su se oni činili najvišima na svetu. Od silnih želja – nastalo je ime planine kojoj su se Župljani divili – Željin!
Željin je oduvek imao važan strateški položaj. U sredjem veku, ovde se par stotina godina eksploatisala olovna ruda, isto kao i na susednom Kopaoniku. Preko Željina i blizu ove planine vodili su važni putni pravci. Reka Rasina razdvaja Kopaonik i Željin, i upravo je dolinom Rasine vodio važan karavanski trgovački put, a i dan danas izimeđu Kopaonika i Željina vodi put koji južnu Srbiji spaja sa zapadnom Srbijom, sa Pešterskom visoravni i sa Crnom Gorom. Zato je knez Lazar Hrebeljanović na uzvišenju iznad Rasine, podigao srednjevekovni grad Koznik. Tvrđava se nalazi na Kopaoniku, ali je naravno vidljiva i sa obližnjeg Željina. Najpoznatiji gospodar Koznika bio je čuveni Radič Postupovič ili ²Oblačić Rade², koji je zajedno sa despotom Stefanom Lazarevićem i Đurđem Brankovićem, pripadao viteškom redu Zmaja, a sva trojica su odigrala važne uloge u unutardinastičkim borbama i prevratima među pretedentima na turski presto, nastalim posle smrti sultana Bajazita 1403. godine. Napokon, despot Stefan, Đurađ Branković i Radič Postupovič su bili prevaga u vojsci sultana Mehmeda prvog, u konačnom obračunu Mehmeda sa svojim bratom Musom, 1413. godine. Radič Postupovič bio je i poznati graditelj crkava, a najznačajniji verski objekat koji je podigao je manastir Vraćevšnica u Šumadiji.
Nema šta se sve ne vidi sa Željina: Rtanj, Jastrebac, Suva planina, Stara planina. Onda i sve obližnje kopaoničke planine: Goč, Crni vrh, Lepa gora i Kopaonik. Na jugu, udaljene Prokletije. U Crnoj Gori – Komovi, Hajla i Durmitor. I zapadno od Željina – Stolovi, Radočelo, Golija, Studena planina, Čemerno i Jadovnik.
Postoji i legenda, koju sam više puta čula: Ala željinska je mitski predak Župljana, zaštitnik i dobročinitelj – štitila je Župu od grada, a berićet sa raznih strana donosila u Župu te je zrno grožđa bilo ko volujsko oko, a klasovi žita od po jednu litru. Jednom krenu kiridžije iz Tutina za Župu po vino i rakiju a ala tutinska im na polazu reče: Čujte kiripodžije, kad dođete na Željin pozovite Alu željinsku i kažite joj: Alo željinska poručila ti je Ala tutinska da joj pošalješ vina i rakije. Kad kiridžije stigoše na brdo Metalicu podno Željina zavikaše: Ooo aloooo željinskaaaa, pozdravila te ala tutinskaaaa, da joj pošalješ trnjinaaaa i gloginjaaaa. Istog trena nasta po Župi cika, piska, vriska, i silni vetrovi, ala željinska počupa sve trnjine i gloginje po Župi i posla za Tutin, Župi ostavi vina i rakije.

Polazak:
Polazak 18. jula 2020. godine (subota) u 6 časova i 30 minuta sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Kragujevac (jezero “Bubanj” pauza 30 min.) – Vitanovac – Stubal (pauza 30 min za obilazak manastira Sv. Petka) – Brnjačka Banja – Mitrovo Polje.

 Cena:
Cena akcije je 1900 dinara za 40 i više učesnika akcije. Ako bude manje učesnika akcije doplata je 600 dinara. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 1900 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen. U cenu nije uračunat smeštaj. Cena smeštaja u odmaralištu “Cvetna dolina” za pun pansion u dvokrevetnoj sobi  iznosi 1150 dinara za radnike i penzionere MUP-a, odnosno 1450 dinara za komercijalne goste. Za trokrevetnu/četvorokrevetnu sobu cena je 1100, odnosno 1350 dinara. U cenu smeštaja uračunati su taksa i osiguranje. Smeštaj se plaća na licu mesta u odmaralištu “Cvetna dolina”.

Plan:
Subota, 18. jul
06:30 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna pauza u trajanju od 30 minuta.
10:30 – Dolazak u Stubal i obilazak crkve Sv. Petka.
12:00 – Dolazak u Mitrovo polje smeštaj u odmaralištu “Cvetna dolina”.
13:30 – Polazak na pešačku turu ka Velikom i Malom  Ljuktenu (1214m).
19:00 – Druženje u “Cvetnoj dolini” i dogovor za naredni dan.

Staza je dužine 11km, sa ukupnim usponom/spustom od 700m.

Nedelja, 19. jul
06:00 – Ustajanje, doručak i pakovanje stvari.
07:30 – Polazak na početnu tačku za pešačenje.
08: 00 – Polazak na pešačku turu.
13:30 – Ručak na Sutelici (ko želi).
17:30 – Završetak pešačenja i pripreme za povratak.
18:00 – Polazak za Beograd. Usputna pauza po potrebi.
22:30 – Dolazak u Beograd.

Staza je dužine oko 19km sa ukupnim usponom/spustom oko 950m.

Oprema:
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku karticu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Postoji mogućnost organizovanja ishrane u odmaračištu “Cvetna dolina”.  Na stazu poneti dovoljno vode. Organizator obezbeđuje ručak u nedelju, po ceni od 200 dinara, za učesnike akcije. Poneti posudu i pribor za jelo.

Povratak:
Povratak u nedelju, 19. jula 2020. godine u 18,00 časova  maršrutom: Mitrovo polje – Vrnjačka Banja – Kragujevac – Topola – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa i 30 minuta.

Rok za prijavu:
Do 14. jula 2020. godine.

Vođa akcije:
Dušanka Grujić                 tel.: 060 080 2211                            email: dusankagrujic@hotmail.com
Pomoćnik:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                            email: vojnovicmilan@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu