SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

PLANINARSKO DRUŠTVO "KRUG" ORGANIZUJE PLANINARSKU AKCIJU

TERZIĆA AVLIJA

1. JUN 2024. GODINE

Terzica-00

Etno park Terzića avlija, kao seosko turističko domaćinstvo, predstavlja jednu vrstu muzeja na otvorenom i zatvorenom. Datira sa početka 20. veka, kao tipično seosko domaćinstvo iz okoline Užica, sa starim kućama i okućnicom kao što su salaš, šupa, mlekar, bunar, kačara… Etno park Terzića avlija, dobitnik je najvećeg priznanja u oblasti seoskog turizma – “Turistički cvet 2008” za dati doprinos razvoju turizma u Srbiji i kao najuspešnije seosko turističko domaćinstvo u Srbiji.
Pored obilaska muzejskog dela i usluga prenoćišta, organizovanim turističkim ponudama etno park nudi mogućnost organizovanja prolaznih ručkova, prezentaciju starog grnčarskog zanata, posete grnčarskim domaćinstvima i Potpećkoj pećini, pešačenje markiranim pešačkim stazama, mini folklorne koncerte Etno udruženja “Zavičaj”, izložbe i prezentacije izrade narodne nošnje, organizovanje manjih seminara i slično.

Potpećka pećina se nalazi u selu Potpeć, kraj Zlakuse, 14km od Užica, u severnom području Drežničke Gradine (931m). Ulaz u pećinu spada u red monumentalnih dela prirode. Džinovski portal u obliku potkovice, visok 50m, a širok 12m pri dnu, odnosno 22m pri vrhu, najviši je pećinski ulaz u Srbiji. Potpećka pećina je izvorskog tipa. Nju su izgradile vode ponornica koje poniru u Drežničkoj dolini i posle podzemnog toka u dužini od 4-5km, izbijaju iz pećine, ili vrela ispred pećine i grade Petnicu – pećinsku reku.
Postoji nekoliko priča i legendi o tome kako je selo dobilo ime. Jedna od njih kaže kako su delom teritorije današnjeg sela prolazili turski karavani, puni robe i dukata što je uvek privlačilo pažnju hajduka. Omiljeno mesto hajducima za prepad na prolazeće karavane bila je jedna kosa koja se nalazi u ataru sela Zlakusa. Pošto su napadi na turske karavane učestali upravo prilikom prelaska preko te kose, Turci, zazirući od tog mesta nazvaše tu kosu po zlu, odnosno “zla kosa”. Vremenom, taj naziv se ustalio i kod samog naroda koji je nastanjivao taj deo nahije, a nepreciznim izgovorom i tumačenjem došlo je do prelaska glasa “o” u glas “u” pa odatle današnji naziv Zlakusa.

Polazak:        
Polazak 1. juna 2024. godine (subota) u 6 časova sa ugla Sarajevske i Drinske ulice. Maršruta putovanja: Beograd – Stepojevac – Ljig – Pakovraće – Požega – Zlakusa.

Cena:             
Cena prevoza je 2600 dinara za prevoz autobusom. Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontacija od 2600 dinara. U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu, jer u protivnom novac ne može biti vraćen. Ulaznica za zavićajni muzej u Terzića avliji košta 300 dinara. Ulaznica za Potpećku pećinu košta 400 dinara, a za organizovanu grupu 350 dinara. Prilikom prijavljivanja za akciju treba se izjasniti da li želite i obilazak Potpećke pećine.

Plan:
06:00 – Polazak sa ugla ulica Sarajevske i Drinske. Usputna kratka pauza.
09:15 – Dolazak u selo Zlakusa. Odmor za jutarnju kafu i obilazak zavičajnog muzeja (ko želi, ulaznica košta 300 dinara).
10:15 – Polazak na pešačku turu dužine 13,5km po Zlakusi.
11:00 – Dolazak do Potpećke pećine. Obilazak pećine traje oko 45 minuta. Obilazak pećine nije obavezan, samo za one koji žele. Cena ulaznice je 400 dinara, odnosno 350 dinara za organizovanu grupu.
14:00 – Izlazak na Drežničku gradinu (931m). Pauza za odmor i slikanje.
17:15 – Završetak pešačenja kod Terzića avlije.
17:30 – Povratak za Beograd. Usputna pauza za ručak/večeru, ako bude interesovanja.
22:00 – Dolazak u Beograd.

Staza je dužine oko 13,5km sa ukupnim usponom/spustom oko 650m i spada u red srednje teških. Tehnički nije zahtevna tako da je primerena svim planinarima.

Oprema:       
Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima. Planinarske cipele su obavezne. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2024. godinu.

Hrana-voda:
Hrana iz ranca. Ako bude interesovanja, nakon završetka pešačenja svratićemo u neki od obližnjih restorana na ručak/večeru.

Povratak:      
Istog dana u 17 časova i 30 minuta maršrutom: Zlakusa – Požega – Pakovraće – Ljig – Stepojevac – Beograd. Dolazak u Beograd se očekuje oko 22 časa.

Rok za prijavu: 
Do popune mesta.

Vođa akcije:
Milan Vojnović                 tel.: 065 210 3811                            email: vojnovicmilan@yahoo.com
Pomoćnik:
Jasmina Vojnović              tel.: 061 2296 843                            email: vojnovicjasmina@yahoo.com

Napomene:
Vođa akcije zadržava pravo na izmenu plana akcije, ako to konkretna situacija nalaže.
Za putovanja koja organizuje PD Krug iz Beograda nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja (Sl. glasnik RS br. 2/2016).

SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA AKCIJI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, PRIHVATA I POTPISUJE IZJAVU O RIZICIMA I PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI

Izjava o rizicima i preuzimanju odgovornosti: 
(štampati dvostrano da bi se dobile dve izjave)

Close Menu