SAJT JE ISKLJUČIVO NAMENJEN ZA OBAVEŠTAVANJE PLANINARA, ČLANOVA PSS, U VEZI ORGANIZOVANJA PLANINARSKIH AKCIJA.

ZA PUTOVANJA KOJA ORGANIZUJE PD KRUG IZ BEOGRADA NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA (SL. GLASNIK RS BR. 2/2016).

PLANINARSKO DRUŠTVO KRUG
+381 (0) 61 2296 843
pdkrug2017@gmail.com

O nama

Planinarsko društvo “KRUG” osnovano je 2017. godine. Dan Društva je 31. juli kada je održana osnivačka Skupština. Osnivač društva  je Jasmina Vojnović.

Od 20. septembra 2017. godine PD “Krug” je član granskog saveza Planinarskog saveza Srbije.

Društvo je je samostalna, sportska, nepolitička i nedobitna organizacija organizovana po principu slobodnog udruživanja više fizičkih lica radi obavljanja sportskih i sportsko rekreativnih aktivnosti u prirodi i zaštiti životne sredine i sportskim pravilima uređuje obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti u planinarstvu i drugim srodnim aktivnostima.

 

Moto pesma PD “Krug”
ŽIVOT
– Duško Trifunović

Naiđe tako neko vreme,
kada se mora protiv svega,
kad goli život svoje breme,
nosi a ne zna u ime čega.

A život naš je nebeska hvala,
to te nemoćnog bez imetka,
božanska ruka odabrala,
da budeš čovek ispočetka.

Krug se zatvara i sve se vraća,
i ne pita se šta je čije,
goli životi su starija braća,
velike sestre istorije.

KUTAK ZA POEZIJU

Vladislav Petković DIS – MOŽDA SPAVA

Close Menu